You are currently viewing Bosanski jezik priznat u Kanadi

Bosanski jezik priznat u Kanadi

Bosanski jezik je priznat u Kanadi kao jezik u grupi Svijetske kulturne baštine 2004. godine.

Priznavanjem bosanskog jezika u Kanadi znaći:
– otvaranje škola bosanskog jezika;

– učenje bosanskog jezika kao kreditnog kursa

– upotreba bosanskog jezika u službenim dokumentima

Priznavanje bosanskog jezika kao sredstva komunikacije i mišljenja Bošnjaka u Kanadi, kao najboljeg sredstva kojim Bošnjaci predstvljaju sebe kanadskom društvu i kanadsko drustvo sebi, je veoma važan korak institucija Kanadskog multikulturnog društva u smislu očuvanja i jačanja bošnjačke kulture, tradicije, nacije i historije u Kanadskom Kulturnom mozaiku, te isto tako važan korak u prihvatanju Bošnjaka kao lojalnih građana Kanade.