Bošnjački Proglas

Na inicijativu Instituta za istraživanje genocida Kanada, u saradnji sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjačkom zajednicom kulture  „Preporod“, Sarajevo, na Akademijama povodom dvadeset godina od nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, održanih u Torontu, Kanada i Atlanti, SAD, usvojen je

 Bošnjački Proglas

Skup prijedloga za razgovor bošnjačke komunikativne zajednice u poljima kulture i politike

Bošnjački proglas