Komentar Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti

Na petoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, usvojen je Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti. Nakon donošenja navedenog zakona, opravdano su uslijedile reakcije, zbog…

Continue ReadingKomentar Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti