Čestitka Arminu Čusti na odbrani magistarskog rada

Danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru Armin Čusto, član Upravnog odbora i Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada uspješno odbranio magistarski rad na temu ” Pravo na suđenje u razumnom roku i postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava”.
Čestitamo našem Arminu sa željom da i dalje svojim radom daje veliki doprinos istini i pravdi u svijetu.
IGK