You are currently viewing Čestitka IGK povodom 20. godišnjice rada KBSA

Čestitka IGK povodom 20. godišnjice rada KBSA

Povodom 20 godina uspješnog rada Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)
Tačno prije 20 godina rođen je KBSA sa osnovnom misijom da artikulira i predstavlja bošnjačke interese, te promovira pozitivne aspekte bošnjačkog kulturnog, historijskog, nacionalnog, jezičkog i duhovnog naslijeđa u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku. Neodvojivi dio te misije je i kontinuirana aktivnost KBSA na jačanju demokratske, jedinstvene, suverene, nezavisne države Bosne i Hercegovine sa posebnom aktivnosti na kontinuiranoj promociji najboljih bosanskohercegovačkih državnih i društvenih vrijednosti u SAD i Kanadi. I treći veoma bitan sastavni dio misije KBSA je kontinuirana borba za istinu o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini i pravdi za žrtve tih strašnih zločina.
Za 20 godina svoga rada KBSA je pokazao i dokazao da se Bošnjaci Sjeverne Amerike mogu i trebaju nacionalno organizovati i tako institucionalno odredeti svoje nacionalne potrebe i ciljve u američkom Melting Potu i kanadskom Kulturnom Mozaiku. Aktivnostima KBSA, sjevernoamerički Bošnjaci su se predstavili na jednom od najrazvijenijih prostora u svijetu sa svim svojim nacionalnim odrednicama kao dio savremenog, evropskog naroda, što je doprinijelo da se uklone mnoge predrasude koje prate Bošnjake u i van matične domovine. KBSA je doprinio da Bošnjaci ne samo u Sjevernoj Americi, već i šire odrede svoja nacionalna prava i potrebe, vezujući svoju nacionalnu egzistenciju za državu Bosnu i Hercegovinu. KBSA je svojim djelovanjem omogućio i direktno učestvovao u osnivanju mnogih danas bitnih bošnjačkih i bosanskih organizacija i zajednica u Sjevernoj Americi.
Svim članovima i simpatizerima KBSA najiskrenije čestitam veliki jubilej – 20 godina uspješnog rada sa željom da se misija KBSA ne samo nastavi, već i da se u usavrši u skladu sa savremenim nacionalnim potrebama američkih i kanadskih Bošnjaka, posebno u domenu jačanja saradnje američkih i kanadskih Bošnjaka sa političkim, akademskim, kulturnim i sportskim američkim i kanadskim subjektima. Misiju KBSA treba prilagoditi da u dogledno vrijeme američki i kanadski Bošnjaci imaju svoje predstavnike u američkim i kanadskim zakonodavnim, izvršnim i sudskim organima.
Emir Ramić