Foča, žrtva genocida XX vijeka

Mujo Kafedžić:

“Foča, žrtva genocida XX vijeka”

Izdavač Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu)

Osvrt: Šta smo zaboravili, a šta nam se zbiva

Genocid u Foći