Genocid u Ahmicima

promocija-knjige

Genocid u Ahmicima

Genocid nad Bošnjacima u Ahmićima, 16. aprila 1993, je planiran i pripremljen, te izvršen organizirano i sistematski. To je jedan od najstravičnijih zločina počinjenih nad Bošnjacima za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Na primjeru genocida u Ahmićima Haški tribunal je utvrdio da je Republika Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, čime je oružani sukob dobio karakter međunarodnog oružanog sukoba „i to zbog direktne umiješanosti Hrvatske vojske i zbog postojanja opće kontrole Hrvatske nad snagama i vlastima bosanskih Hrvata.“ Za genocid u Ahmićima do sada je odgovaralo osam osoba, od čega samo dvije za direktno učešće u zločinu, a šest po komandnoj odgovornosti.
Zločini nad Bošnjacima u Ahmićima, 16. aprila 1993, planirani su i pripremljeni, te izvršeni organizirano i sistematski. Oni su jedan od najstravičnijih zločina počinjenih nad Bošnjacima za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida protiv njenih građana. Zločin u Ahmićima nije bio borbena operacija već dobro planirano i dobro organizirano ubijanje bošnjačkih civila. Ono što se dogodilo u Ahmićima ušlo je u historiju kao jedna od najstrašnijih ilustracija nečovječnosti.

Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije presudio je da su ti zločini bili zločin protiv čovječnosti. Na primjeru zločina u Ahmićima, Međunarodni krivični tribunal za područije bivše Jugoslavije je utvrdio da je Republika Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, čime je oružani sukob dobio karakter međunarodnog oružanog sukoba i to zbog direktne umiješanosti Hrvatske vojske i zbog postojanja opće kontrole Hrvatske nad snagama i vlastima bosanskih Hrvata. Zločin su otkrili mirovne snage Ujedinjenih Nacija sastavljene od britanske vojske, i pukovnik Bob Stewart.

Ubijeno je116 osoba, od čega su 32 bili žene, a 11 djeca mlađa od 18 godina. Dvije lokalne džamije su uništene eksplozivima, od 200 bošnjačkih kuća, spaljeno je njih 180. Počinitelji su bili pripadnici sljedećih jedinica: Anti-teroristička bojna Vojne Policije HVO-a “Jokeri”, Viteška brigada HVO-a, PPN Vitezovi te brigada “Nikola Šubić Zrinski”. Za ovaj zločin osuđeni su: Dario Kordić (25 godina), Zoran, Mirjan i Vlatko Kupreškić osuđeni su na zatvorsku kaznu od 6 do 10 godina zbog sudjelovanja u napadu, no pravosnažnom presudom su 2001. oslobođeni krivnje. Drago Josipović dobio je 12, a Vladimir Šantić 18 godina zatvora. Dragan Papić oslobođen je krivnje.

Za zločin u Ahmićima ispriku je dao i predsjednih Hrvatske Ivo Josipović:

“Svi smo se ovdje ujedinili u želji da se oda počast žrtvama, da se sjetimo žrtava i kažemo nikad više”.