Genocid u Sarajevu prezentiran Kanađanima

Na inicijativu Instituta za istraživanje genocida Kanada zločin genocida u Sarajevu u opsadi  je prezentiran studentima na nekoliko univerziteta i koleđa u Kanadi. Za prezentaciju je korišten naučno istraživački rad pod nazivom “Genocid u Sarajevu pod opsadom”, autora prof. dr. Smaila Čekića, direktora Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

 

Genocid u Sarajevu pod opsadom

Prof. dr. Smaila Čekića, direktora Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Zlocin genocida u Sarajevu u opsadi