Holokaust i genocid se ne mogu zaboraviti

0,,3279223_4,00

Brisanje negiranja narodnog, kulturnog, jezičkog identiteta Bošnjaka i njihove državotvorne tradicije označiće kraj nacionalnog, etničkog i kulturnog animoziteta koji je obilježio najkrvavije stranice u historiji Evrope, posebno u povijesti Bošnjaka kao jedinog evropskog naroda kome je bilo uskraćeno pravo na postojanje.  Zato Bošnjaci moraju biti spremni  učiniti  sve  da se počinitelji zločina agresije i genocida kazne, da se istina o zločinima namiri i pravda za žrtve zadovolji. Bošnjaci nikada više ne smiju dopustiti nekažnjeno ubijanje ni jednog nevinog Bošnjaka. Samo tako će svaki potencijalni budući zločinac shvatiti da je privilegija nekažnjenog ubijanja Bošnjaka ukinuta zauvijek i to ne od tuđeg ili nametnutog zakona, već od zakona Bošnjaka.

Holokaust i genocid su zločini koji se ne mogu zaboraviti i koji ne smiju nestati iz bošnjaćkog sjećanja

Više: Holokaust i genocid su zločini koji se ne mogu zaboraviti i koji ne smiju nestati iz bošnjaćkog sjećanja