Hrvatsko grickanje granica Bosne/BiH

HRVATSKO GRICKANJE GRANICA BOSNE/BiH
Bosna od svog nastanka ima granice sa nekadašnjim kneževina-ma, a danas državama: Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Ali, kad se gleda i kako su te granice izgledale u doba banovine i kraljevine Bosna, najstarije države na Balkanu, one su sad bitno derogirane! Pogledajmo kako su nastale postojeće (a ne stalne) granice samo sa Hrvatskom. Podsjetimo se na neke dokaze.

Vise: GRICKANJE GRANICA BOSNE (1)