Izjava IGK povodom Međunarodnog dana mira

Izjava za javnost Instituta za istraživanje genocida kanada {IGK} povodom Međunarodnog Dana mira

Mir je jedna od najdragocjenijih potreba čovječanstva i jedno od poslanja Ujedinjenih naroda

21. septembra 2017. u svijetu će se obilježiti Međunarodni dan mira koji se obilježava unutar zemalja članica Ujedinjenih naroda. Bosna i Hercegovina kao članica UN-a također bi se trebala prisjetiti toga datuma i to ne samo datuma radi, već zbog činjenice kako smo donedavno svjedočili agresiju na međunarodno priznatu, suverenu Repuliku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad njenim građanima.

Danas su pred građanima Bosne i Hercegovine novi izazovi koji donose nemire u njihove živote, i koji su primarno povezani uz nemogućnost funkcionisanja dejtonske države, legalizaciju rezultata agresije i genocida, odsustvo istine o zločinoma, udaljenost pravde za žrtve tih zločina, društvene nepravde kao što je siromaštvo, socijalna nesigurnost, gubitak posla ili opterećenost kreditnim zaduženjima, korupcija itd.. U trenucima kada nema oružanih sukoba važno je i dalje brinuti se o miru i biti predan nenasilju, jer samo na tim principima možemo kvalitetno pristupiti rješavanju državnih i društvenih nepravdi.

Mir, nenasilje i ljudska prava se uče i stječu stvaranjem kulture nenasilja.

Ovim putem podsjećamo kako u Bosni i Hercegovini još uvijek nije sistematski zaživio program obrazovanja za mir, nenasilje i ljudska prava, niti njegov prihvaćen organizacijski oblik: odgoj i obrazovanje za demokratsko, slobodno, civilno, građansko društvo i demokratsku državu. Sistematsko obrazovanje temeljeno na vrijednostima mira i nenasilja put su prema trajnom i održivom miru. Mladi u Bosni i Hercegovini i dalje nemaju  priliku sistematski se odgajati i obrazovati za mir, ljudska prava, slobode i demokratsku političku kulturu. U post-ratnoj Bosni i Hercegovini, tema mira i dalje stvara više nemira i neodlučnosti među političkom, intelektualnom i duhovnom elitom nego li je to slučaj sa drugim temama.

IGK apelira na sve one koji donose odluke na svim nivoima u Bosni i Hercegovini za iskren, predan i saradnički rad na uvođenju mirovnog i građanskog obrazovanja na svim razinama obrazovanja, kako bi se što prije krenulo sa sistematskim obrazovanjem za mir, nenasilje i ljudska prava i slobode.

Mir ne znači isključivo odsustvo sukoba i nasilja manjeg ili većeg razmjera – mir predstavlja trajne napore koji se ulažu u razvoj društava i pojedinaca, mir daje prilike učenju i aktivnom djelovanju. Mir označava društvo svjesnih i savjesnih pojedinaca koji teže nenasilnom rješavanju sukoba i izgradnji društveno pravednih odnosa.

Ovaj dan će služiti kao podsjetnik svim ljudima da je mir naša trajna obveza, prije svih zasebnih interesa ili različitosti bilo koje vrste. Mi moramo živjeti mir, slaviti ga i dijeliti sa drugim ljudima.

IGK poziva sve gađane svijeta da daju javnu podršku miru i pokažu podršku konkretnim koracima i mjerama za prevazilaženje mržnje, predrasuda, nacionalizma i nasilja čme se doprinosi postizanju globalnog mira.

Institut za istraživanje genocida, Kanada

Šta mI možemo učiniti za mir

Šta mI možemo učiniti za mir