Kontinuirani državnopravni razvoj BiH od 9. stoljeća do Dejtonskog sporazuma

Dr. RIZVAN HALILOVIĆ
KONTINUIRANI DRŽAVNOPRAVNI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE OD IX. STOLJEĆA DO DEJTONSKOG SPORAZUMA ( 21.11.1995.)

Više: Razvoj drzavnosti BiH24.11.2017.

Dr. Rizvan Halilović
SANDŽAK, OD OKUPIRANE TERITORIJE, DO PREKOGRANIČNE EUROREGIJE

Više: SANDŽAK OD OKUPIRANE TERITORIJE DO PREKOGRANIČNE EUROREGIJE . (2) (1) (1) (8)