Manitoba proglasila 11. juli 2015.

manitoba_flag_postcards-r3652f4c5ddfb4f8abc15bf5f158d4021_vgbaq_8byvr_512

Manitoba proglasila 11. juli 2015. godine Danom sjećanja na žrtve genocida u BiH

U sklopu akcije da sve kanadske provincije i teritorije proglase 11. juli 2015. godine Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida, Kanada {IGK } i Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} su informisani iz ofisa poštovane Flor Marcelino, ministra za multikulturalizam Manitobe, da je ova kanadska provincije proglasila 11 juli 2015. Danom sjećanja na genocid u BiH.

IGK