Masovno silovanje kao dio ratne strategije

Dvodnevna Međunarodna konferencija o temi “Masovno silovanje kao dio ratne strategije” otvorena je danas u Sarajevu u organizaciji Federacije “Majke za mir” iz Francuske, te u saradnji s Centrom “Andre Malraux”, Udruženjem “Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa” i Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Cilj konferencije je rasvjetljivanje posljedica specifičnih za ovu vrstu zlostavljanja, pronalazak izlaza koji će omogućiti da posljedice ne ostanu trajne i razgovor o poukama koje je moguće izvući iz primjera BiH te drugih zemalja koje su doživjele istu sudbinu.

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović je uime domaćina Grada Sarajeva i gradonačelnika Alije Behmena pozdravio učesnike skupa i poželio im uspješan rad.

Govoreći o tome kako danas pomoći onima koje su preživjele nasilje i kako ublažiti njihovu patnju, Živanović je naglasio da je rješenje u insistiranju na ravnopravnosti, poboljšanju općeg položaja žena u bh. društvu, pravilnom razumijevanju i nastojanju da se dosljedno radi na provođenju evropskih standarda, poput Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

On je ukazao i na bezuvjetnu podršku pravosudnom sistemu i istrajnom procesuiranju ratnih zločina.

Uime organizatora prisutne su pozdravili predsjednica Federacije “Majke za mir” Nanou Rousseau, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Smail Čekić, predsjednica Pokreta “Majke enklave Srebrenica i Žepa” Munira Subašić, francuska antropologinja Veronique Nahoum i predsjednica organizacije “Aktivni za Kongo” Elsa Vumi.

O posljedicama i traumama silovanja, te medicinskoj pomoći žrtvama govori su predsjednica Udruženja “Žena žrtva rata” Bakira Hasečić, Jasna Zečević iz Centra “Vive Žene”, dječiji psihijatar iz Francuske, koji je radio u izbjegličkim kampovima u bivšoj Jugoslaviji od 1992. do 1999. godine Michel Grappe, neuropsihijatar Senadin Ljubović i predsjednik Saveza logoraša u BiH Murat Tahirović, saopćeno je iz Službe za informiranje Grada Sarajeva.