You are currently viewing Naka o genocidu je dokazala učešće Mladića u agresiji Srbije na BiH i genocidu u BiH 1992.

Naka o genocidu je dokazala učešće Mladića u agresiji Srbije na BiH i genocidu u BiH 1992.

Naka o genocidu je dokazala učešće ratnog zločinca Ratka Mladića u agresiji Republike Srbije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i učešće u genocidu u najmanje šetst općina u Bosni i Hercegovini 1992. godine.
Mladić i svi oficiri i pripadnici 30. kadrovskog centra Generalštaba Vojske Jugoslavije, kao i iz drugih komandi, jedinica i ustanova Vojske Jugoslavije, bili su, po unutrašnjem zakonodavstvu SRJ, oficiri – pripadnici Vojske Jugoslavije, de iure i de facto organ Savezne Republike Jugoslavije. Akte genocida (actus reus) u Republici Bosni i Hercegovini izvršila su pravna i fizička lica, koja su imala status organa Savezne Republike Jugoslavije. Pravna i fizička lica bila su potpuno zavisna od SRJ, te su, kao takva izjednačeni sa organima SRJ. “Republika srpska” i “Vojska Republike srpske” bili su samo puki instrumenti SRJ, bez ikakve stvarne, političke  i vojne  samostalnosti, a prekokojih je SRJ djelovala. Politička i vojna organizacija paradržavne tvorevine Republika Srpska izjednačuje se sa organima SRJ i ona je u potpunosti zavisila od SRJ, čija se djela pripisuju SRJ. Politička, vojna i finansijska pomoć i sredstva koju je SRJ pružala “Republici srpskoj” i “Vojsci Republike srpske” dokazuju da su genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Republici Bosni i Hercegovini, uključujući i zločin genocida nad Bošnjacima u sigurnim zonama Ujedinjenih nacija Srebrenici i Žepi, izvršeni sredstvima SRJ.

Vise: IGK – Naučno-istraživačke-činjenice-o-optuženom-ratnom-zločincu-Ratku-Mladiću