Nastavak genocida nad Bošnjacima

10535762_10203964646189078_325930608804555866_o

Armin Čusto, dipl.iur
Član Internacionalnog ekspertnog tima Insituta za istraživanje zločina genocida Kanada
NASTAVAK GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA
Bez postojanja jasnog nacionalnog plana koji bi omogučio cjelovitu zaštitu Bošnjaka u manjem bh.entitetu Republika Srpska, porodice stradalih Bošnjaka u protetkloj agresiji i genocidu suočene su u usamljenoj borbi za osnovna ljudska ljudska prava. Odgovornost ne postojanja takvog plana nalazi se na strani zvaničnog bošnjačkog političkog establišmenta koji kroz mačehinski odnos doprinosi otvorenoj legalizaciji posljedica genocida i etničkog čiščenja. Za opstanak jednog naroda od ključne stvari jeste njegovo pravo na nacionalni identitet iz kojeg proizilaze sva ostala prava (ekonomska, politička, socijalna i kulturna prava). Uvjerivši se sam iz razgovora sa Bošnjacima iz manjeg bh.entiteta u vezi sa pravima gore navedenim, budučnost opstanka tog naroda na tom prostoru je pod znakom velikog pitanja. Zvanična politika u tom entitetu iskazana kroz djelovanje Vlade RS i predsjednika RS vodi se na davno utvrđenu tezu, psihološkim genocidom dovesti do iseljavanja Bošnjaka sa tog prostora Bosne i Hercegovine.
Psihološki genocid koji podrazumjeva ograničavanje ili lišavanje temeljnih ljudskih prava iskazanu kroz institucionalnu diskriminaciju ima za cilj da dovrši posljedice genocida i etničkog čiščenja, koji u konačnici znaći iseljenje Bošnjaka iz manjeg bh.entiteta. Upravo iz činjenice da Bošnjaci nemaju pravo na rad u institucijama tog entiteta (svega pet posto zaposlenih) kontinuirano negiranje jezika i identiteta uz nametanje „vrijednosti“ koja su vrijeđaju prava Bošnjaka, psihološki genocid ili kako ga autori još nazivaju genocid perom, upučuje nas nužno sihronizovano djelovanje političkih predstavnika Bošnjaka, nevladinih organizacija koja se bave zaštitom prava Bošnjaka i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
U ovom mjesecu institucije entiteta RS će obilježiti deveti januar ili dan Republike Srpske, kojeg na taj dan usvojila Skupština srpskog naroda kroz Deklaraciju o proglašenju Srpske Republike u Bosni i Hercegovini. U augustu mjesecu, tačnije 12. augusta 1992. godine ista paradržavna tvorevina Skupština Srpskog naroda donosi odluku kojom se mjenja naziv Srpska Republika u Bosni i Hercegovini u naziv Republika Srpska. Navedeni datum kod Bošnjaka izazva osječaj patnje i boli koji je preživio u protekloj srbijansko-srpskoj agresiji i genocidu, gdje je ubijeno preko 200.000 hiljada Bošnjaka, 50.000 silovanih Bošnjakinja, više od 200.000 logoraša, od kojih je ubijeno oko 30.000, silovano i mučeno oko 25.000. Ovi stravični podaci su sadržaj tog datuma koji se danas obilježava u manjem bh.entitetu, u uvjetima kada međunarodna zajednica ponovo šuti i posmatra klasični psihološki genocid na tlu Evrope.
Nedavnom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine isti datum je proglašen neustavim, jer vrijeđa prava drugih naroda. Međutim pored odluke Ustavnog suda BiH, institucije Republike Srpske pripremaju se u punom kapacitetu za obilježavanje navedenog datuma, ugrožavajući time direktno ustavni poredak Bosne i Hercegovine, jer nesprovođenje odluka Ustavnog suda predstavljaju krivično djelo. Dolazak na obilježavanje devetog janura potvrdio je i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji time institucionalno kao reprezent jedne države napada ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Dejtonskim mirovnim sporazumom definisana je zabrana svakaom mješanja susjednih država u ustavni i politički poredak Bosne i Hercegovine, budući da je navedenim sporazumom zaustavljen rat, gdje je Srbija označena kao agresor, a kasnije i krivac za genocid koji je počinjen u toj agresiji, što je potvrđeno presudom Stalnog suda u Haggu ali i presudama Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Navedni čin institucija Republike Srpske i države Srbije je atak na ustavni poredak Bosne i Hercegovine kao i nastavak licemjerne politike Aleksandra Vučića prema Bosni Hercegovini, koja mora naići na sankcije od strane predstavnike Evropske unije, gdje je Srbija ima kandidatski status za članstvo u u Evropskoj uniji.
U tom pogledu članovi Internacionalnog ekspertnog tima Insitituta za istraživanje zločina genocida Kanada u pismu poslanom na adresu Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, specijalnog predstavnika EU u BiH, članovima Upravnog odbora Vijeća za implemntaciju mira u Bosni i Hercegovini traže hitno zaustavljanje države Srbije u unutrašnje stvari suverene države Bosne i Hercegovine. Navedno pismo koje potpisano od strane 6O intelektulaca ima veliki značaj i mora biti podržano kao određena vrsta agende sihronizovanog djelovanja bošnjačkih političkih predstavnika i drugih organizacija koja se bave zaštitom prava Bošnjaka.
Temelji entiteta „Republika srpska“ na tlu Bosne i Hercegovine postavljeni su na masovnim grobnicama Bošnjaka i najmonstruoznijim zločinima koje današnji civilizirani čovjek jedva može pojmiti. Danas taj entitet sa svojim političkim predstavnicima, nastavlja ideju stvaranja Velike Srbije na račun Bosne i Hercegovine, baštineći ideju zločinaca kojima se sudi, ili je već presuđeno, za agresiju, ratne zločine i genocid. Danas je taj entitet primjer aparthejda u Evropi, a u kojem se krše osnovna ljudska prava i slobode mnogih građana, prije svega Bošnjaka….. (iz sadržaja urgentonog pisma poslanom na adresu međunarodnih predstavnika i institucija)