Očekujemo da MKSJ pravilno kvalifikuje genocid

1gk1

Očekujemo da MKSJ pravilno kvalifikuje izvršena djela genocida i druge zločine protiv čovječnosti i međunarodnog  prava

Bivsi predsednik Republike Srpske je, podsetimo, optužen za učesće u četiri odvojena ali međusobno povezana udružena zločinačka poduhvata:progone i etničko čišćenje nesrba u velikim delovima Bosne i Hercegovine koji su u sedam opština dosegli razmere genocida; artiljeriski i snajperski teror nad Sarajevom,; uzimanje osoblja UN za taoce i njihovo korišćenje za žive štitove; te, konačno, genocid koji je u julu 1995. izvršen u Srebrenici.

Imajući u vidu sve naprijed  navedeno, kao i  sve relevantne činjenice i dokaze koji to dokazuju, potvrđuju  i verifikuju, a u cilju objektivne, naučne  istine, ljudske i društvene istine, i pravde – bar minimalne, za sve žrtve genocida, očekujemo da MKSJ pravilno kvalifikuje, odnosno inkriminira  izvršena djela genocida i druge zločine protiv čovječnosti i međunarodnog  prava i da, na osnovu činjenica i pravne kvalifikacije, donese presudu: – kojom je  Radovan Karadžić kriv i odgovoran za izvršeni genocid nad Bošnjacima, pripadnicima nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve, najmanje na području Prijedora, Sanskog Mosta, Ključa, Zvornika Srebrenice, Bratunca, Vlasenice i Foče, kao i za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine  na području drugih okupiranih općina.

Vise: Očekujemo da MKSJ pravilno kvalifikuje izvršena djela genocida

Očekujemo da MKSJ pravilno kvalifikuje izvršena djela genocida i druge zločine protiv čovječnosti i međunarodnog  prava

Vise: http://instituteforgenocide.org/?p=11202&lang=bs

IGK je posebno analizirao tačku optužnice po kojoj je Karadžić optužen za genocid u sedam opština Prijedor, Bratunc, Foča, Ključ, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik.

Rezultati analize: http://instituteforgenocide.org/?p=11213&lang=bs

Zločinac mora biti kažnjen, a njegovo djelo osuđeno

Vise: http://instituteforgenocide.org/?p=11164&lang=bs

BiH, Evropi i svijetu je potreban pečat na stinu i pravdu kao opomena budućim zločincima

Vise: http://instituteforgenocide.org/?p=11241&lang=bs