Očekujemo pravnu i povijesnu pravdu

18. 11. 2017.

IGK o presudi Mladiću: Očekujemo pravnu i povijesnu pravdu

Internacionalni ekspertni tim Instituta za istraživanje genocida Kanada ocjenjuje presudu Ratku Mladiću povijesnom kako za rad Haškog tribunala, tako i za utvrđivanju pravne i povijesne sudske slike o karakteru rata u Bosni i Hercegovini.

Genocid i udruženi zločinački poduhvati su najteže kvalifikacije ratnih zločina u statutu Haškog tribunala. Sadržane su u optužnici protiv Mladića. Kao ključna ličnost udruženih zločinačkih poduhvata, Mladić se tereti za trajno uklanjanja Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva s velikih dijelova Bosne i Hercegovine.

Očekujemo presudu sa pravnom pravdom kojom je Mladić kriv i odgovoran za izvršeni genocid u Srebrenici i 6 opština u Bosni i Hercegovini. Ovo temeljimo na otkriću najveće, masovne, primarne grobnice Tomašica kod Prijedora, koja potvrđuje razmjere agresije na Bosnu i Hercegovinu i dokazuje genocid nad njenim građanima u Prijedoru. Tomašica nije sekundarna grobnica, odnosno ona nije bila mjesto gdje su naknadno i zbirno dovožena tijela iz drugih grobnica. U pitanju je primarna masovna grobnica, koja je kao takva označena i brutalno realizovana, te svjedoći najmračniju stranu ljudskog uma, za koju se vjerovalo da je zauvjek poražena poslije Holokausta. Činjenica je da su Bošnjaci prvi narod poslije Drugog svijetskog rata koji imaju pismenu presudu za genocid. Međutim genocid se ne može lokalizovati na jedan dio bosanskohercegovačke teritorije. Zločin genocida nije zločin nad teritorijom, već zločin nad određenom etničkom ili vjerskom skupinom, što pravna pravda treba potvrditi.

Očekujemo i povijesnu pravdu. Smatramo da ova presuda treba potvrditi zločin ne samo na nivou entiteta Republika Srpska, već preko dokazanih udruženih zločinačkih poduhvata i direktnu povezanost Mladića i političkog, vojnog i policijskog establišmenta tadašnje Srbije. Ovo temeljimo na činjenicama i dokazima nauke o genocidu koja nedvosmisleno potvrđuju da je Srbija svojom oružanom silom, Jugoslovenskom narodnom armijom, odnosno Vojskom Republike Srpske vodila osvajački rat protiv Bosne i Hercegovine, izvodila oružane akcije u cilju realizacije genocidnog, političkog projekta, formiranje jedinstvene srpske države na Balkanu. Svi relevantni izvori i njihova saznanja dokazuju i potvrđuju da je prije izvođenja agresije na Bosnu i Hercegovinu i izvršenja genocida nad Bošnjacima, u skladu sa srpskom nacionalističkom ideologijom i politikom, genocidnog karaktera, postojala namjera, jasno iskazana kroz plan i projekt, za izvršenje agresije, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, čemu su prethodile određene planske, organizovane i ciljne političke, vojne i druge pripreme. Državno, političko i vojno rukovodstvo Srbije je s namjerom i jasno postavljenim ciljevima i utvrđenim zadacima, planiralo, pripremalo, organizovalo i učestvovalo u izvršenju zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i u zločinu genocida, u Bosni i Hercegovini. Mladić i svi oficiri i pripadnici 30. kadrovskog centra Generalštaba Vojske Jugoslavije, kao i iz drugih komandi, jedinica i ustanova Vojske Jugoslavije, bili su, pod unutrašnjim zakonodavstom Srbije. Akte genocida u Bosni i Hercegovini izvršila su: pravna i fizička lica, koja su imala status organa Srbije. Pravna i fizička lica bila su potpuno zavisna od Srbije, te su, kao takva izjednačeni sa organima Srbije. Republika Srpska i Vojska Republike Srpske bili su samo puki instrumenti Srbije bez ikakve stvarne, političke i vojne samostalnosti, a preko kojih je Srbija djelovala. Politička i vojna organizacija paradržavne tvorevine Republika Srpska izjednačuje se sa organima Srbije i ona je u potpunosti zavisila od Srbije, čija se djela pripisuju Srbiji. Politička, vojna i finansijska pomoć i sredstva koju je Srbija pružala Republici Srpskoj i Vojsci Reublike Srpske dokazuju da su genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Bosni i Hercegovini, uključujući i zločin genocida nad Bošnjacima izvršeni sredstvima Srbije.

Samo sa pravnom i povijesnom pravdom možemo graditi povjerenje, mir, stabilnost i bolju zajedničku budućnost. To su ujedno uslovi koji će natjerati na izvinjenje, katarzu i traženje oprosta od strane zločinaca prema žrtvama.

Institut za istraživanje genocida, Kanada