Odluka NSRS udar na demokratiju

220px-Coat_of_arms_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg

Odluka Nrodne skupštine entiteta Republika Srpska ozbiljna povreda demokrattije i veliki atak na vladavinu prava
Odluka poslanika vladajuće entitetske većine Narodne skupštine entiteta Republike Srpske kojom se traži da predsjednica Suda Bosne i Hercegovine Meddžida Kreso odmah podnese ostavku je neutemeljena, protivustavna, potpuno suprotna praksi demokratskih društava u kojima je zakonodavna, izvršna i sudska vlast balansirano podjeljenja, posebno sa aspekta da sudska vlast ni u kom slučaju ne može biti podređena zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.
Institut za istraživanje genocida, Kanada smatra da ovakva odluka u nizu sličnih odluka političkih organa iz manjeg entiteta predstavlja pptpuni poraz demokratije, osnovnih ljudskih I civilizacijskih vrijednosti i ozbiljan atak na vladavinu prava.
Iz entiteta koji je stvoren legalizacijom rezultata agresije i genocida, iz entiteta u kome se i dan danas ugrožavaju osnovna ljudska prava i slobode, posebno Bošnjaka povratnika, iz entiteta u kome se u eri navodne zaštite ljudskih prava i sloboda zabranjuje bošnjčkoj djeci da uče svoj bosanski jezik, da razvijaju svoju historiju, kulturu, tradiciju, iz enteteta čiji politički establišment uporno negira presude internacionalnih sudova o genocidu nad Bošnjacima, iz eniteta u kome se zabranjuje žrtvama i svjedocima agresije i genocida kolektivno pamćenje i kolektivno obilježavanje i memorisanje zločina, iz takvog eniteta se godinama navedenim i drugim akcijama uporno pokušava srušti međunarodno priznata, suverena, nezavisna, jedinstvena država Bosna i Hercegovina, majorizacijom bošnjačkog naroda. Za to vrijeme bošnjački politički, akadamski, kulturni, politički establišment šuti, takozvana međunarodna zajednica šuti. Dijaspora više neće šutjeti.