Otvoreni poziv da se 9. januar obilježi kao Dan početka genocida u BiH

03. 01. 2018.

Imajući u vidu da je Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio vojni, policijski i politički establišment entiteta Republika Srpska za genocid, da su navedene Presude najvećih svjetskih sudskih autoriteta politički potvrđene rezolucijama i deklaracijama parlamenata više od 30 država, uključujući američki Kongres i Senat, kanadski Parlament, australijski Parlament i Evropski parlament, te posebno imajući u vidu da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ocjenio antidržavnim i antiustavnim obilježavanje 9. januara upućujemo:

Otvoreni poziv da se 9. januar obilježi kao Dan početka genocida u Bosni i Hercegovini

1. Sve relevantne naučno-istraživačke institucije u svijetu prihvataju historijski utvrđene i sudski potvrđene činjenice da su temelji entiteta Republika Srpska: agresija, genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločin. Takozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila je 9. januara 1992. godine Deklaraciju o proglašenju „Srpske Republike Bosne i Hercegovine“. Naziv „Srpska Republika Bosne i Hercegovine“ u entitet Republika Srpska zvanično je promijenjen 12. avgusta 1992. godine. To je početak implementacije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i sprovođenja genocida nad njenim građanima, posebno Bošnjacima. Tada je počelo stvaranje genocidne tvorevine na tlu države Bosne i Hercegovine. U realizaciji toga deklariranog političkog i vojnog cilja izvršena su teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i genocid, o čemu postoje brojni dokazi.

2. Genocidna agresija na Bosnu i Hercegovinu jedan je od najzloglasnijih događaja poslije holokausta u svijetu. Entitet Republika Srpska je najmračniji prostor u Evropi, jer nema nikakve pravne, historijske i moralne preduslove za postojanje. Nakon agresije i genocida u ovom mračnom entitetu najgrublji oblici ljudske diskriminacije se nastavljaju opstrukcijom povratka, gušenjem osnovnih ljudskih prava i sloboda Bošnjaka i Hrvata i drugim pritiscima.

3. Entitet Republika Srpska na tlu Bosne i Hercegovine, produkt memorandumske velikosrpske antibosanske kampanje, jeste i jedan od najvećih srpskih poraza. Veličanje entiteta Republike Srpske je laž srpskih nacionalista za pokrivanje bijede i nesreće propale velikosrpske ideje. Entitet Republika Srpska je bacila Srbe u jad i bijedu, etnički, kulturološki, religijski očišćenog prostora u kome se ograđuju od svojih komšija, od civilizacijske širine bosanskog duha.

4. Entitet Republika Srpska sa svojim vodstvom, nastavlja ideju “Velike Srbije”, ideju zločinaca kojima se sudi za agresiju i genocid. Posljednje izjave koje istraživači genocida i aktivista ljudskih prava i sloboda smatraju ratnim pokličima i huškanjima na novu agresiju i genocid, povređuju humanost i pijetet svih žrtava i svijedoka agresije i genocida. Slavlje koje se stvara nastavak je nacionalističke, fašističke politike putem Milorada Dodika koji od entiteta Republika Srpska pokušava napraviti zasebnu, etnički čistu teritoriju kojom se zapravo srpski narod izolira i dovodi u bezizlazan položaj. Obilježavajući 9. januar kao dan entiteta Republika Srpska, bosanski Srbi direktno priznaju agresiju i genocid i sve ono što je nastalo kao rezultat zločina. Insistiranje na obilježavanju ovog datuma direktno znači podržavanje politike koja je dovela do agresije i genocida. Entitet Republika Srpska egzistira u duhu zločina, u kome se kao heroji slave Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Draža Mihailović i drugi zločinci, mladi se vaspitaju na isplativosti genocida.

5. Taj najmračniji prostor Evrope je najveća prijetnja za mir u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu. Zato se ne smije niti može više tolerisati opstojnost tog prostora čiji je sam naziv nepobitni primjer diskriminacije čovjeka i naroda. Ne može genocidna tvorevina pod motom entiteta tražiti ekskluzivno pravo samo za Srbe u tom entitetu, a tražiti sva prava na nivou države. Taj dio Bosne i Hercegovine ima početnu konstrukcionu grešku, jer je napravljen agresijom i genocidom. Politički establišment entiteta Republike Srpske negira bošnjački narod, njegovu historiju, kulturu, tradiciju, jezik, suverenitet, te državnost Bosne i Hercegovine. Postojanje Republike Srpske je uvredljivo za sve antifašiste, a posebno za žrtve genocida, na čijim kostima je izgrađen ovaj paradržavni spomenik genocidu.

6. U uslovima kada Srbija i Hrvatska ponovo planiraju svoje hegemonističke ciljeve prema Bosni i Hercegovini, pozivamo sve bosanskohercegovačke organizacije i zajednice, akademske, duhovne i političke lidere u matici i dijaspori da pokažu jedinstvo bosanskohercegovačkog djelovanja obilježavanjem 9. januara kao Dana početka genocida u Bosni i Hercegovini. 9. januar podsjeća istraživače genocida, aktiviste ljudskih prava i sloboda i žrtve genocida na užas bosanskog genocida i destrukciju Republike Bosne i Hercegovine. Samo istina o tom genocidnom užasu može polučiti bolju, zajedničku budućnost Bosne i Hercegovine.

Institut za Istraživanje Genocida Kanada
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
Bosansko Američki Institut
Bošnjačka Zajednica Kulture Preporod Sjeverne Amerike