Otvoreno pismo panelistima na GS UN

jeremic-vs-majke-600x300

VašeučešćeujavnojraspravioulozimeđunarodnihkrivičnihsudovauostvarivanjupravdeipomirenjauGeneralnojskupštiniUjedinjenihNacija 10. aprila 2013. godinenijeufunkcijijačanjameđunarodnogprava, međunarodnepravde, istineizaštite žrtavaisvijedokaproteklihibudućihagresijaigenocida, već ufunkcijizaštitepojedinacaidržava, koje želemeđunarodnipravniporedak (zlo)upotrijebitizasvojevlastiteinterese.

Vise: Otvoreno pismo ucesnicima panela u UN