Pismo zahvale Vladi Kanade

al15-924x345

Pismo zahvale povodom kanadskog bojkotiranja neuravnotežene i zapaljive „Tematske debate o ulozi međunarodnog krivičnog pravosuđa u pomirenju

Kanada je poslušala glas svijedoka i žrtava agresije i genocida u Bosni i Hercegovini. Bojkotom ove rasprave koja je ponizila, žrtve i svijedoke agresije i genocida, ali i Ujedinjene nacije i posebno časnu funkciju Predsjedavajučeg Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija, Kanada je odala počast svijedocima i žrtvama agresije i genocida u Bosni i Hercegivini. Hvala Kanadi za taj istinski ljudski i civilizacijski čin koga ćemo mi znati cijeniti i poštovati.
Vise: Pismo zahvale Vladi Kanade