You are currently viewing Podržavanje osuđenog ratnog zločina Momčila Krajšnika  je znak kontinuiteta ideje, politike i prakse Velike Srbije

Podržavanje osuđenog ratnog zločina Momčila Krajšnika  je znak kontinuiteta ideje, politike i prakse Velike Srbije

Podržavanje osuđenog ratnog zločina Momčila Krajšnika  je znak kontinuiteta ideje, politike i prakse Velike Srbije
Asocijacija antibosanskih elemenata u sastavu Milorad Dodik (Savez nezavisnih socijaldemokrata), Mirko Šarović (Srpska demokratska stranka), Nenad Nešić (Demokratski narodni savez) i Petar Đokić (Socijalistička partija) se anticivilizacijski obavezala da će riješiti pitanje “stvaraoca” manjeg bosanskohercegovačkog entiteta zasnovanog u Dejtonu legalizacijom rezulata agresije i genocida.
Pomagati nevladinu organizaciju ratnog zločinca Momčila Krajišnika, kojeg je Međunarodni krivični sud u Hagu 2006. godine proglasio krivim za progone, istrebljenje, ubistvo, deportacije i prisilno premještanje nesrpskih civila u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine još jedan u nizu udara na istinu, pravdu, kulturu sjećanja, ali i udara na državu Bosnu i Herceovinu.
Sramno i anticivilizacijski je dati 15 miliona KM, presuđenom ratnom zločincu i njegovoj organizaciji  za nastavak rušenja države Bosne i Hercegovine. Podrška stvaraocima genocidnog entiteta Republike Srpske  je uvreda zdravog razuma, uvreda za žrtve agresije i genocida, poniženje međunarodnih sudova i pravde, i još jedan dokaz da manji bosanskohercegovački entitet ne može bitisati na državnom i društvenom tkivu hiljdugodišnje bosanskohercegovačke tradicije.
Podržavanjem osuđenih ratnih zločinaca i njihovih politika, sadašnja politička pozicija i opozicija podržava agresiju i genocid, što je takođe zločin protiv čovječnosti.
Ratni zločinac Momćilo Krajišnik je rekao da su osnivači entiteta Republika Srpska  političko rukovodstvo na čelu s njim i sa Mladićem i Karadžićem. Na ovaj način je potvrđena i agresivna zločinačka namjera i genocidna namjera.
Institut za istraživanje genocida Kanada još jednom upozorava da optuženi ratni zločinci zajedno sa svojim pristalicima planiraju novi genocid. Pozivamo sve borce za istinu i pravdu, sve ljude kojima je stalo do normalne Bosne i Hercegovine  da dignu svoj glas protiv glorifikacije ratnih zločinaca, da pokrenu akciju da se osuđenim ratnim zločincima zabrani javno djelovanje, da ih se stavi na državnu listu nepoželjnih, da im se uskrati državna financijska pomoć te da ih se medijski stavi na smetlište bosanske historije. Bosanskohercegovačka država to traži od sviju nas.
Institut za istraživanje genocida Kanada