Pogled na 2014.

1450109_275307749259555_2241595941815796862_n

December 31, 2014.

Poštovani prijatelji Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}

U ime Upravnog odbora i Internacionalnog ekspertnog tima hvala vam za značajan doprinos realizaciji misije IGK, to je: istraživanje zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugih aspekata i promocija istine i pravde i zaštita i jačanja osnovnih ljudskih prava i sloboda u svijetu.

IGK se posebno zahvaljuje Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike, Međunarodnoj asocijaciji istraživača genocida, Muzeju memorijala holokausta Sjedinjenih Američkih Država, Kandskom muzeju za ljudska prava, Asocijaciji “ Svijet bez genocida”, Institutu za istraživanje zločina protiv čovječanstva i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Bošnjačkoj zajednici kulture « Preporod », Američkom savjetodavnom vijeću za Bosnu i Hercegovinu, Američkom institutu za istraživanje genocida i edukaciju i mnogim drugim organizacijama, zajednicama i pojedincima za izuzetan doprinos ostvarivanju misije IGK u 2014. godini.

Hvala vam još jednom za veliku podršku bez koje naša misija nebi mogla biti izvršena.

S poštovanjem i svako dobro u Novoj 2015. godini.

Emir Ramić
Direktor

Vise: Zahvala IGK za saradnju u 2014. godini