Ponovno otvaranje kanadske ambasade u BiH

22. 03. 2017.

Ministarstvo vanjskih poslova Kanade
Chrystia Freeland, Ministrca vanjskih poslova Kanade

Poštovana Ministrice Freeland,

Bosanskohercegovačka zajednica u Kanadi traži ponovno otvaranje ambasade Kanade u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kanade u Sarajevu zvanično je zatvorena 1. augusta 2009. godine. Odluka o zatvaranju ambasade Kanade u Sarajevu je donešena početkom 2009. godine i usmeno najavljena od ambasadora Bosne i Hercegovine u Otavi u maju 2009. Službena diplomatska nota o zatvaranje ambasade Kanade u Sarajevu nikada nije dostavljena. Vlada Kanade je opravdala ovu iznenađujuću odluku sa preispitivanjem ekonomske opravdanosti diplomatskih predstavništava u svijetu. Tada je napomenuto da Vlada Kanade stalno prati opravdanost rada svojih diplomatskih predstavništava u svijetu. Građani Kanade koji posječuju Bosnu i Hercegovinu moraju sada kontaktirati ambasadu Kanade u Budimpešti, Mađarska. Ranije je bilo govora o otvaranju konzulata Kanade u Sarajevu, ali se to nikada nije dogodilo. Vlada Kanade je zatvorila ambasadu u Sarajevu na brz način bez ponude programa strategije, kako nastaviti i poboljšati diplomatsko konzularni rad Kanade u Bosni i Hercegovini.

Kanadska diplomatska zajednica, Bosanska zajednica u Kanadi i mnogi građani Kanade su neprijatno iznenađeni zatvaranjem ambasade u Sarajevu. Mnogi smatraju da je ambasada zatvorena zbog ideloških razloga administracije tadašnjeg premijera Harpera.

Kanada je otvorila ambasadu u Sarajevu 1996. godine, po završetku rata u Bosni i Hercegovini. Tada Kanada postaje član Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, koji je osnovan od strane Vijeća sigurnosti UN u cilju praćenja implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ambasada Kanade u Sarajevu je zatvorena u jeku borbe građana i naroda Bosne i Hercegovine za bolju budućnost svoje države i društva.

Iznenadno zatvaranje ambasade je došlo uprkos činjenici da se u to vrijeme u Bosni i Hercegovini još nalazile kanadske mirovne snage, najuspješnije mirovne snage u historiji Kanade. Više od 40 hiljada kanadskih vojnika je služilo u mirovnim operacijama u Bosni i Hercegovini. Kanadska vlada je realizovala više od 120 projekata u Bosni i Hercegovini čija je vrijednost iznosila više od 140 miliona kanadskih dolara. Odmah poslije zatvaranja ambasade, Bosna i Hercegovina je zatražila ponovno otvaranje diplomatskog predstavništva Kanade u Sarajevu. Prvi službeni zahtjev za ponovno otvaranje ambasade Kanade u Bosni i Hercegovini predložen je tokom zvanične posjete delegacije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na čelu sa trenutnim ministrom vanjskih poslova. Ministar Igor Crnadak, koji se sastao s ministrom vanjskih poslova Stephane Dion 16 jula 2016. obećao je da će Kanada u skladu sa novom vladajučom liberalnom politikom o otvaranja Kanade u svijetu, ozbiljno preispitati pitanje ponovnog otvaranja kanadske ambasade u Sarajevu. Ministar Dion također je obećao da će uskoro Kanada otvoriti počasni konzulat u Sarajevu. Na žalost od tada ništa ozbiljno nije učinjeno u smislu poboljšavanja diplomatskog profila Kanade u Bosni i Hercegovini. Kanada je i dalje članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira.

Želimo vas podsjetiti da više od 100.000 građana Bosne i Hercegovine živi u Kanadi. Većina od njih su priznati članovi kanadske zajednice. Kao Kanađani koji vole svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu oni su zabrinuti činjenicom da Kanada nema svoje diplomatsko predstavništvo u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu svega navedenog tražimo od Vas da ozbiljno razmotrite pitanje ponovnog otvaranja ambasade Kanade u Bosni i Hercegovini. Ponovno otvaranje ambasade Kanade u Sarajevu značilo bi mnogo tako potrebnoj demokratizaciji bosanskohercegovačkog društva i države, procesu evroatlanskih integracija, boljem diplomatskom, ekonomskom kulturnom i naučnom povezivanju dvije zemlje. Država koja je tako mnogo uradila na planu priznavanja bosanskog jezika, narodnog imena Bošnjak, istine o agresiji i genocidu i pravdi za žrtve tih strašnih zločina treba imati svoju ambasadu u Sarajevu.

U ime bosanskohercegovačke zajednice u Kanadi

Profesor Emir Ramić