Posebna komemoracija o genocidu u Srebrenici u Kanadskom muzeju za ljudska prava

11745622_10206814528104442_819003434652275562_n

Posebna komemoracija o genocidu u Srebrenici u Kanadskom muzeju za ljudska prava

Na posebnoj komemoraciji povodom 20 godina od genocida u Srebrenici u Kanadskom muzeju za ljudska prava predstavnici Instituta za istraživanje genocida Kanada Fadil Kulašić i Senad Aličehajić su govorili o razmjerama genocida u Srebrenici, poukama i poruka tog genocida, te pročitali poruku direktora Instituta za istraživanje genocida, Kanada.

Kanadski muzej za ljudska prava je prvi muzej u Kanadi posvećen istraživanju i razumjevanju ljudskih prava i promicanju razmišljanja i dijaloga o ljudskim pravima.  U posebnoj galeriji muzeja “Prekinuti tišinu  – Govorite o kršenju ljudskih prava” nalazi se stalna postavka o genocidu u Srebrenici koji je politički potvrđen sa dvije rezolucije Kanadskog parlamenta.  Riječi su moćne. Kada se ljudi usude prekinuti šutnju o masovnim zločinima tada se promiću ljudska prava. Ova galerija istražuje ulogu tajnosti i poricanja o mnogim zločinima širom svijeta.

 

Institut ya istraživanje genocida, Kanada