You are currently viewing Povodom povijesnog vraćanja nacionalnog imena Bošnjak

Povodom povijesnog vraćanja nacionalnog imena Bošnjak

U vrijeme agresije i genocida na Bosnu i Hercegovinu, u opkoljenom Sarajevu 28. septembra 1993. godine na Bošnjačkom saboru je usvojena Deklaracija o vraćanju povijesnog imena Bošnjak, a 1994. je donesen i zakon u kojem je naziv Musliman zamijenjen nazivom Bošnjak.

Vraćanjem starog, povijesnog imena Bošnjak, Bošnjaci se čvrsto vežu za državu Bosnu i Hercegovinu i njenu državnopravnu, historijsku, društvenu, kulturnu tradiciju, za bosanski jezik.

Za Bošnjake je ovo veliki datum, datum kada su vratili pravo na svoje nacionalno ime, nacionalni identitet i bosanski jezik, koji se ostvaruju unutar države Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore u svakoj državi u kojoj se nalaze Bošnjaci.

Ujedinjeni narodi su u svoj kalendar unijeli ovaj praznik kao Međunarodni dan Bošnjaka.
Činjenica je da se više od 51 posto građana Bosne i Hercegovine na posljednjem popisu izjasnilo kao Bošnjaci te da se oko 54 posto građana u popisu izjasnilo da im je maternji jezik bosanski.

Bošnjaci podignite glavu, jer na vašem čelu nema nijednog traga niti znaka za stid. Naprotiv, vaše čelo svjedoči da pripadate naciji čija kultura i tradicija odišu sa toliko humanizma i pozitivne energije da jedino što zaslužujete jeste da ponosno, dostojanstveno i slobodno hodite ma gdje bili, u matici ili dijaspori.

Veoma je važno da svi Bošnjaci kao i svi ostali narodi u Bosni i Hercegovini i dijaspori znaju zašto upravo ovaj datum Bošnjaci obilježavaju kao svoj nacionalni praznik.To je dan, kada su nakon teške borbe, povratili nepravedno oduzeto pravo, da sebe nazivaju onako kako žele i da budu ono što jesu –Bošnjaci.

Bošnjaci trebaju biti nacionalno promotivni u svojoj jedinoj matici Bosni i Hercegovini, ali i u dijaspori. Upotrebom faktografskih i historijskih činjenica treba svjetsku javnost upoznati sa bošnjačkom historijom, tradicijom, kulturom, bosanskim jezikom.

Suprostavljajući se kontinuiranom dovođenju u pitanje vraćanje naziva Bošnjak, kao i kontinuiranom negiranju bosanskog jezika, Bošnjaci ma gdje bili trebaju uvijek obilježavati ovaj datum, sačuvati ga od zaborava, graditi mostove prijateljstva, saradnje i suživota sa drugima bez razlike na vjersku i nacionalnu pripadnost i tako dati doprinos boljoj budućnosti Bosne i Hercegovine, ali i svijeta.

28. septembar je dan svih Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Obilježavajući svoj nacionalni dan i poštujući svoje nacionalno ime i jezik, Bošnjaci se ne izdvajaju iz matice Bosne i Hercegovine, ne žele da se getoiziraju u Bosni i Hercegovini, nego su kao i u uslovima agresije i genocida odlučni za očuvanje i razvoj države Bosne i Hercegovine kao multietničke, suverene, nezavisne, evropske, demokratske i slobodne države.

Svim Bošnjacima u matici i dijaspori neka je sretan Dan Bošnjaka.

Institut za istraživanje genocida Kanada