Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u Torontu

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u Torontu
Tribina u okviru obiljezavanja Dana nezavisnosti BiH na temu Odnos dijaspore BiH prema svojoj matici i odnos drzave BiH prema dijaspori.
Akademija povodom dana nezavisnosti BiH u Torontu, Kanada.
https://drive.google.com/file/d/1fIJkkww4CtpjEJ8lB9KqLT9z8BzmxS3f/view