Protektorat

Međutim, sad u BiH postoji i slavenska opozicija u odnosu na prethodna mišljenja. Smatra se da je akademik Milorad Ekmečić (1928-2015) bio glavni ideolog rata u Bosni (1992-1995). Dokaz jeste činjenica što je još 1992 kazao: “… da su lingvisti više učinili na osvajanju teritorija nego generali sa svom artiljerijom…” (OSLOBOBOĐENJE, 29.02.1996). O tome govore primjeri “srbizacije” i “croatizacije” leksike Bosanskog jezika, toponimima itd., mada postoje minimalne leksičke razlike.
Podsjetimo se da je da spomenute predsjenike Srbije i Hrvatske, prije njihove smri bila iz Haga pripremljena optužnica za ratne zločine u BiH. I sad djeluju brojni akteri njihovih sljwdbenika. Spomenimo, kao svjež primjer, da je Volfgaang Petrić (bivši čelnik OHR-a) kazao za N1 (11.01.2018) da “politika Dodika i Čovića ne vodi nigdje”. Prethodna izjava je dokaz da su imenova-ni nacionalni lideri, ali i drugi sljedbenici imenovanih predsjednika vjerni politike spominjanih i drugih ratnih zločinaca BiH.

Vise: PROTEKTORAT (1)

Vise: — – b. PROTEKSTORAT BiH (2)