Putinov ešalon spavača u BiH

cetnici-visegrad
Putinov ešalon spavača u BiH
Autor: Nedžad Ahatović, Prof. Odbrane i sigurnosti i član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada
Nekada je genaral Franko u Španiji imao tzv. petu kolonu, a Putin u BiH ima čitav ešalon spavača koji gaje dugu tradiciju kolaboracionista okupatora i koji jedva čekaju ruski desant pa da krenu u novu hajdučiju i  genocid. Istovremeno zvaničnici manjeg bh. entiteta  s pravom upozoravaju na islamski radikalizam i individualnu terorističku prijetnju, ali sa krajnjim ciljem skretanja pažnje javnosti sa suštinskih stvari, kao što je hibridni rat,  Ruski uticaj na Balkanu i eminentnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti BiH u vidu Četničkog ravnogorskog pokreta za RS kao najveće paravojne organizacije u Evropi. Istovremeno EU i NATO postavljaju uslove i odugovlače sa prijemom BiH u punopravno članstvo ovih euroatlanskih asocijacija, pa se s pravom postavlja pitanje za koga će 2017. godine biti kasno, za BiH ili za EU i NATO, ili za sve nas zajedno?

Više putinov-esalon-spavaca-u-bih