Saopćenje IGK povodom konačne drugostepene presude zločincu Radovanu Karadžiću

Vijeće MMKS u Hagu je osudilo Radovana Karadžića, političkog lidera RS i vrhovnog komandanta Vojske RS na doživotni zatvor. Pozdravljamo prvu pravosnažnu presudu jednom političkom lideru za genocid, poslije Drugog svijetskog rata. Ekstremni nacionalizam kojim je, arhitekta najvećeg zločina u Evropi od Drugog svijetskog rata Radovan Karadžić bio ispunjen je primarna snaga zla koje se desilo u BiH.

 
Na žalost nije utvrđena veza sa Srbijom, odnosno nije presuđen udruženi zločinački poduhvat i učešće Srbije u agresiji na državu BiH. Takođe na žalost nije presuđena genocidna namjera na cijeloj teritoriji države BiH.  Svođenjem genocida u BiH na najmanju kulminirajuću formu, genocid u Srebrenici, je pravni, politički i povijesni revizionizam, kojim Srbija bez obzira na izgubljeni rat polaže kontinuirano pravo na entitet RS, odnosno državu BiH. Prema nauci o genocidu genocidna namjera u BiH je počela još 1992. godine u Prijedoru. 

Tako je pravda zadovoljena na simboličnoj razini. Jer kako je moguće da se genocid u BiH poslije 26 godina rada Haškog tribunala svede samo na Srebrenicu. To je suprotno povijesnoj definiciji genocida. Svođenjem genocida u BiH samo na Srebrenicu, međunarodna zajednica, a posebno UN štite sebe, sakrivajući vlastito moralno posrnuće u BiH.
 
Presuda je ne samo pojedinačnom zločincu, već i presuda ideji, politici, ideologiji i praksi na osnovu kojih je agresijom i genocidom nastala RS. Na osnovu ove pravosnažne presude žrtve imaju pravo na odštetu.
Presuda pruža još jednu šansu političkom establišmentu RS da prihvati odgovornost za genocid i tako pruži bar malu satisfakciju žrtvama. Jer ako presudu ne prihvata zločinac, ako nema svijesti o počinjenom zločinu, kako će biti savjesti i ljudskog pokajanja koje vodi boljoj budućnosti. Postoji li mimo Haškog suda u ljudskom umu mogućnost priznanja da je genocid napravljen i da je konačno vrijeme mira za žrtve.
 
Nauka o genocidu je završila svoj posao. Svi relevantni dokazi dokazuju genocidni plan, genocidnu namjeru i izvršenje genocida u svim okupiranim mjestima Republike BiH. Nauka je takođe potvrdila udruženi zločinački poduhvat, odnosno učešće Srbije u agresiji i genocidu u BiH. Navedeno saznanje je objektivno, istinito, naučno saznanje, do koga se došlo svim dosadašnjim relevantnim naučnim istraživanjima.
Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}