Saopćenje povodom 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika

21. 02. 2018.

Saopćenje povodom 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika

Internacionalni ekspertni tim Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika istiće da je bosanski jezik, koji ima svoje utemeljenje u stotinama godina historije BiH, kulturna, naučna i povijesna činjenica i jedino tako ga treba posmatrati i istraživati. Dakle radi se o bosanskom jeziku kao priznatoj činjenici na svim slavenskimm katedrama u svijetu, činjenici koja je kodifirana u svijetu, činjenica koja je kanonizirana u književnosti, filmskoj, pozorišnoj i svakoj drugoj umjetnosti.

Neshvatljivo je da se bošnjačka govorna populacija pokušava demonizirati samo zato što sebe legitimira bosanskim jezikom. Ne postoji nijedan fenomen svijesti kroz koji se bolje oslikava bošnjačka prošlost, sadašnjost i budućnost, nego što je to bosanski jezik. Naziv bosanski jezik jeste aspiracija i na državu BiH jer je nastao na bosanskohercegovačkoj zemlji.

Bosanski jezik je postao predmet nasrtaja raznih hegemonskih politika. Zato je negiranje bosanskog jezika negiranje bošnjačkog naroda, ali i negiranje države BiH.

Svjesni da je bosanski jezik podložan asimilaciji jer je praktički državno nezaštićen jezik, svjesni da bosanski jezik nema onaj tretman koji u civiliziranom svijetu jedan jezik ima, svjesni da u bošnjačkom mentalitetu postoje nedoumice u odnosu na vlastiti jezik, dajemo otvorenu podršku istraživačima u oblasti bosanskog jezika i književnosti. Pozivamo ih da nastave naučno-argumentovano istraživati i raditi u toj oblasti te objavljivati knjige i znanstvene radove. Stavovi o bosanskom jeziku se mogu iznijeti samo na znanstvenim skupovima, gdje se argumentovano o tome može raspravljati.

Napominjemo da je država BiH ratificirala međunarodnu Konvenciju o ljudskim pravima i slobodama, te je dužna i osigurati sva prava iz tog dokumenta. Evropska konvencija direktno zabranjuje diskriminaciju po svakom osnovu, pa i po osnovu jezika. Svaka diskriminacija se zabranjuje i direktno je tuživa u Međunarodnom sudu u Strazburu. BiH mora usaglasiti Ustav s tom konvencijom da bi se mogla izboriti sa svim negativnim pojavama koje se dešavaju i u oblasti jezika.

Na kraju pozivamo sve relevantne akademske i kulturne institucije na institucionalnu borbu za bosanski jezik iz koje će proizilaze elementi njegove zaštite. Jer izgubiti jezički identitet znači izgubiti nacionalni, porodični, ljudski, kulturni identitet.

Institut za istraživanje genocida Kanada