Saopćenje povodom zločina iz mržnje izvršenom na džamiju u Prijedoru

Foto: IGK

 

 

 

 

 

 

 

07. 03. 2019.

Saopćenje povodom zločina iz mržnje izvršenom na džamiju u Prijedoru

Institut za istraživanje genocida Kanada najoštrije osuđujući zločin iz mržnje izvršenom na džamiju u Prijedoru, upozorava još jednom da svijet nije u potpunosti spreman da uči na primjerima zločina genocida u Prijedoru, a oni u čije ime je počinjen, ne pokazuju želju da čuju i vide razmjere zločina i patnju koja je žrtvi nanesena.

Zločin iz mržnje na džamiju u Prijedoru je samo jedan u nizu znakova da je u Prijedoru i dalje prisutno masovno kršenje ljudskih prava prognanika i povratnika, preživjelih žrtava i svjedoka zločina. Frustrirane općinske vlasti Prijedora nikada nisu javno priznale djela tadašnjih zločinačkih vlasti i odale pokajanje za patnje kroz koje su prošle na hiljade Bošnjaka i Hrvata, te pružile ruku pomirenja i pokajanja.

Navedeni zločin iz mrženje sa nacističkim simbolima je izraz kontinuiranog ponižavanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata sa ciljem širenja straha među porodicama ubijenih i nestalih. Istovremeno se Prijedorom slobodno šetaju ratni zločinci zauzimajući pozicije u lokalnoj vlasti. Dozvoljavaju se skupovi fašističkih grupa protiv kojih su se Prijedorčani i svi antifašisti borili u Drugom svjetskom ratu, a žrtvama zabranjuje pravo na kulturu sjećanja.

Šutnja u vezi zločina iz mrženje sa nacionalističkim ispadima koji još više dehumanizira preživjele žrtve genocida, šutnja od strane prijedorske aktuelne vlasti, bosanskohercegovačke, posebno bošnjačke vlasti i šutnja svijeta ide samo u prilog negatorima genocida u Prijedoru koga je nauka o genocidu dokazala, a nadamo se i drugostepeni postupci osuđenim ratnim zločincima Radovanu Karadžići i Ratku Mladiću na Rezidualnom mehanizmu za krivične sudove. U prijedorskom slučaju, možemo slobodno dodati novu fazu – trijumfalizam – slavljenje zločina genocida.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}