Serijal, Ne zaboravi genocid u BiH

70usr9

Serijal, Ne zaboravi genocid u BiH

Ovaj serijal je zasnovan na naučno verifikovanim saznanjima i bitnim rezultatima naučnih istraživanja brojnih i eminentnih istraživača genocida i drugih oblika zločina protiv čovjećnosti i međunarodnog prava u Evropi i svijetu.

Serijal pripremio profesor Emir Ramić, Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

Vise: Da-se-ne-zaboravi-Serija-Genocid-u-BiH