Silovanje u BiH je bio smišljen vid genocida

 

ClPV_rKXEAAqzn2
19. 06. 2016.

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada povodom obilježavanja Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u ratu

Silovanje u BiH je bio smišljen vid genocida

Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu u svijetu će prvi put biti obilježen 19. juna. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u ratu istraživači okupljeni u Internacionalnom ekspertnom timu Instituta za istraživanje genocida, Kanada traže urgentno riješavanje statusa žrtava seksualnog nasilja u BiH tokom agresije i genocida. Humanost je izgubila svoj smisao poslije masovnog zločina silovanja u agresiji na BiH i genocidu nad njenim građanima. Prema procjenama UN u BiH je od 1992. do 1995. godine, silovano između 20.000 i 50.000 žena, djevojaka i djece, kao i nepoznat broj muškaraca. Silovanje i seksualno nasilje korišteno je kao oblik agresije i genocida koje je uništavalo ljudsko dostojanstvo.

Deklaracijom UN se želi eliminisati seksualno nasilje u sukobima. Njome se silovanje u ratu podiže na nivo ratnog zločina, poput genocida i terorizma. Deklaraciju su potpisali predstavnici više od stotinu država, a povod su bili zločini silovanja u vrijeme agresije na BiH i genocida nad njenim građanima. Deklaracija zabranjuje da se u okviru mirovnih sporazuma amnestira seksualno nasilje i omogućuje da se osumnjičeni za takvo nasilje uhapse bilo gdje u svijetu.

Silovanja u BiH bila su sastavni dio ratne strategije. Znači bila su jedan od načina realizacije agresije i genocida, sredstvo psihološkog pritiska pomoću kojeg su realizirani vojni i politički agresivno genocidni ciljevi – čiste teritorije bez pripadnika drugih etničkih skupina. Silovanja su bila planska, sistematska, organizirana, politički motivirana.

Bez kazne zločincu silovanja nema ljudske, civilizacijske, humane ravnoteže, nema izvršenja pravednosti, potkopava se temelj i urušava zgrada istine, mira, tolerancije. Izostaje dobro. Umire ljepota. Mirenjem sa zločinom silovanja, zaboravom zločina silovanja postajemo zli suučesnici u kontinuitetu nepravde, počinitelji novog zločina. Nositelji seksualnog nasilja nisu bili poticani tjelesnom požudom nego, nadasve, spoznajom da ponižavaju ljude i žen, da im slabe duh otpora, da ih bacaju na koljena. Činjenica silovanja koja u temelju vrijeđa ljudsko dostojanstvo najbolje razotkriva anatomiju morala protagonista agresije i genocida koji su takve udružene zločinačke pothvate ugradili u svoju udruženu osvajačku, agresivnu, genocidnu strategiju, strategiju koja je zločinom tjerala lude i žene da napustite svoju državu, strategije koja je nasilno oduzimala ljudsko dostojanstvo. To nije bio incident, slučajnost, nego, naprotiv, nešto što se obavilo sustavno, planski, s predumišljajem.

Upozoravajući javnost na nedovoljnu podršku koja se pruža žrtvama ovog nasilja u BiH pozivamo sve prijatelje istine i pravde u svijetu da dignu svoj glas protiv izvršilaca strašnog zločina silovanja, dajte svoj glas pravednoj borbi žrtava zločina silovanja. Jer kontinuirano ponižavanje žrtava silovanja je ravno zločinu, ravno prizivanju novih zločina, udar na istinu i pravdu, udar na mir, ljudsko dostojanstvo. Zato tražimo od nadležnih vlasti da odmah preduzmu mjere za zaštitu i podršku žrtava i preživjelih seksualnog nasilja u agresiji i genocidu u BiH kroz poboljšanje njihovog zdravstvenog, ekonomskog i psihosocijalnog statusa. Podsjećamo da je BiH, prema međunarodnom pravu, obavezna pružiti reparacije žrtvama ratnog seksualnog nasilja. Tražimo neodložnu akciju da se počinioci seksualnog nasilja izvedu pred lice pravde, jer je to osnovni preduslov za sprečavanje kršenja ljudskih prava.

Dehumaniziranje žrtava seksualnog zločina u BiH, traumatizirana i izolovana djeca kao posljedica toga čina i nedovoljna zaštita svjedoka u sudskim postupcima su dokazi anticivilizacijskog odnosa bosanskohercegovačke države prema toj žrtvi. Prioritetan zadatak sviju nas je da preživjelima žrtvama silovanja pružimo podršku oličenu u kreiranju društene situacije u kojoj će te žrtve zauzeti dostojanstven i aktivan položaj u porodici, društvu i državi.

Institut za istraživanje genocida, Kanada