Sjećanje na žrtve silovanja

Kym pokušava da ne generalizira i da višegradske Srbe ne posmatra kroz prizmu kolektivne odgovornosti.

“Međutim, to je teško, jer ta zabava koja je organizirana za Vasiljevića jasno potvrđuje da većina višegradskih Srba i dalje podržava one koji su činili zločine nad Bošnjacima. Zločini koji su izvršeni tokom rata bili su toliko javni, da je nemoguće da ijedna osoba u Višegradu nije znala za to. Ali, eto, mogli smo recimo za neke od njih reći da tokom rata nisu smjeli protestovati zbog straha. Ali zašto ne protestuju sad?” I ne samo da ne protestuju već se i protive komemoracijama.

Hotel Vilina Vlas, Višegrad — nekad i sad, sjećanje na žrtve silovanja