Genocid u Prijedoru

Prijedor

Sjećaš li se Prijedora?

Da se nikada ne zaboravi

Genocid u Prijedoru

Sve dok se oni negiraju genocid mi ćemo ih tući naučnom i sudskom istinom

Ovaj serijal je zasnovan na naučno verifikovanim saznanjima i bitnim rezultatima naučnih istraživanja brojnih i eminentnih istraživača genocida i drugih oblika zločina protiv čovjećnosti i međunarodnog prava u Evropi i svijetu.

Vise: Da-se-ne-zaboravi-Genocid-u-Prijedoru