Skandalozni nazivi moraju biti promjenjeni

213

SAOPĆENJE ZA JAVNOST DR. CERIĆ O SPORNOM TENDERU KANADSKE VLADE:

SKANDALOZNI NAZIVI MORAJU BITI PROMIJENJENI!

„Zar se svijet ne sjeća da su građani naše zemlje skoro četiri godine bili žive mete srpskim vojnicima, i ne samo mete već žrtve nekih od najgorih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata, žrtve koncentracionih logora, opsada, silovanja, etničkog čišćenja i genocida“,
Vise: Ured dr. Cerica – saopcenje za javnost – reakcija meta bosanac040315