U Sarajevu je izvršen zločin genocida

Prof. dr. Smail Čekić, Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

I u Sarajevu u opsadi je izvršen zločin genocida

Promocija rezultata naučnih istraživanja, predstavljenih i iskazanih u naučnoj studiji “Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi“. Problem istraživanja su zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava, a predmet istraživanja zločini nad djecom Sarajeva u opsadi.

 Promocija je odžana na Univerzitetu u Beogradu 04 o 05 aprila 2012. godine

U Sarajevu u opsadi je izvršen zločin genocida