Urgentni apel intelektualaca

1393724_777513638972450_5090263697706142791_n

06. 08. 2014.

Urgentni apel intelektualaca u vezi ugrožavanja osnovnih ljudskih prava u sloboda u Gazi

Uvažavajući opredijeljenost internacionalne zajednice i planetarne zainteresiranosti za međudržavni i međunarodni mir i sigurnost,  te  zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca, bez obzira na njegovu nacionalnu, etničku, vjersku ili rasnu pripadnost, smatramo opravdanim i svrsishodnim da damo svoj doprinos animiranju svjetske javnosti u najširem smislu povodom destruktivnih aktivnosti na tlu Gaze gdje su evidentna masovna kršenja ljudskih prava, posebno djece, žena i civila uopšte uopće. Cijenimo da ubijanje, nasilje i drugi oblici destruktivnih ljudskih radnji usmjerenih protiv pojedinaca ili kolektiviteta, odnosno ljudskih grupa, nije način da se rješe određena pitanja međudržavnog ili unutardržavnog karaktera. Pored činjenice da živimo u 21. vijeku, svjedoci smo brojnih primjera koji potvrđuju mračni dio ljudske prirode.  Pratilac modernog čovjeka su i dalje destruktivne aktivnosti kao što su ratovi, ubijanje, nasilje i drugi oblici nehumanog postupanja u odnosu na pojedice ili određene kolektivitete. Nažalost, paralelno sa općim razvojem i prosperitetom u svim sferama ljudskog djelovanja pojavljuju se još brutalniji i destruktivniji oblici, metode i sredstva nehumanog postupanja. Brojni internacionalno-pravni dokumenti koji tretiraju krivičnopravnu zaštitu svake osobe kao individe i kao člana određenog kolektiviteta ili ljudske grupe očigledno nisu pružili očekivane rezultate. Internacionalna zajednica nema srazmjeran preventivni odgovor u odnosu na zločine međunacionalnog i interetničkog karaktera, obzirom da se isti na različitim geografskim tačkama ponavljaju u još razornijim i destruktivnijim oblicima i modalitetima.

Stravični zločini u Gazi, gdje su mete napada zaštićene kategorije (djeca, žene, civili), zahtijevaju hitnu i energičnu reakciju usmjerenu na zaustavljanje ubijanja, nasilja i drugih oblika destruktivnih aktivnosti koji se krivičnopravno mogu formulisati kao krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Posebno koristimo priliku da naglasimo da nespriječavanje  zločina odnosno pasivan odnos koji se pravno određuje kao nečinjenje, predstavlja učešće u zločinu i povlači za sobom odgovornost. Iskreno vjerujemo i nadamo se da internacionalna i međunarodna zajednica u najširem smislu riječi ima jedinstvenu volju i opredijeljenost da preventivno djeluje odnosno bar zaustavi daljnja  razaranja, ubijanja nedužnih osoba, posebno djece, žena i dr. kao i raspoložive kapacitete da takvu namjeru realizuje u materijalnom smislu. Zabrinjava činjenica da su predmet napada osobe koje su vojno neaktivne i objekti koji nemaju vojni značaj (škole, bolnice…).

U ime čovječnosti, pravde i pravičnosti, kao i u kontekstu međunarodnog humanitarnog prava, mi tražimo od  međunarodne zajednice da poduzme sve potrebne radnje za zaustavljanje nasilja u Gazi. Pozdravljamo trenutni prekid vatre i diplomatske napore za uspostavu mira s pravdom, koja podrazumjeva kažnjavanje zločinaca odgovornih za kršenja ljudskih prava i nadoknadu štete za građane Gaze.

 Potpisnici Urgentnog apela:

1. Profesor Francis A. Boyle

2. Profesor Marko Attila Hoare

3. Profesor David Pettigrew

4. Profesor Keith Doubt

5. Profesor Safiya Soliman

6. Roger M. Richards

7. Chris Mathieu

8. Profesor Emir Ramić

9. Profesor Smail Čekić

10. Profesor Fahira Fejzić

11. Profesor Mirsada Hukić

12. Profesor Kasim Trnka

13. Profesor Rasim Muratović

14. Profesor Senadin Lavić

15. Profesor Suad Kurtčehajić

16. Profesor Asim Mujkić

17. Profesor Tarik Zaimović

18. Profesor Mujo Begić

19. Profesor Admir Muratović

20. Profesor Mevlud Dudić

21. Profesor Edina Bečirević

22. Profesor Hariz Halilović

23. Profesor Sead Berberović

24. Profesor Fikret Bečirović

25. Profesor Muris Osmanagić

26. Profesor Redžep Skrijel

27. Dr Emir Suljagić

28. Dr. Mustafa Cerić

29. Magistar Sadmir Karović

30. Magistar Osman Softić

31. Magistar Sanja Seferović Drnovšek

32. Magistar Marjan Hajnal

33. Adil Kulenović

34. Adamir Jerković

35. Ibrahim Kajan

36. Bakira Hasečić

37. Jasmin Mešković

38. Emir Zlatar

39. Amor Mašović

40. Profesor Ferid Muhić

41. Profesor Alija Piric

Vise: Urgentni apel intelektualaca u vezi ugrožavanja osnovnih ljudskih prava u sloboda u Gazi