Zajedničko saopćenje povodom presude ratnom zločincu Radovanu Karadžiću

2uh60ow

Zajedničko saopćenje povodom presude ratnom zločincu Radovanu Karadžiću

Iako svaka presuda za zločin protiv čovjeka i civilizacije može predstavljati mali korak ka postepenom dolasku do istine i pravde, u ime američkih i kanadskih Bošnjaka od kojih su većina žrtve najvećeg zločina poslije Drugog svjetskog rata u Evropi, agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, smatramo da je presuda Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za ratnog zločinca Radovana Karadžića razočarenje za sve žrtve genocida u Bosni i Hercegovini.

Vise: Saopćenje IGK i KBSA 25.3.2016