Zločinac mora biti kažnjen

1gk1

16. 3. 2016.

Ključna, univerzalna i civilizacijska poruka ove presude trebala bi da obeshrabri sve buduće planere i izvršioce genocida da ne mogu činiti zlo i da neće ostati nekažnjeni

Nadolazeća presuda ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, koju očekujemo 24.marta 2016.godine u Den Hagu, za Institut za istraživanje genocida, Kanada {IGK} i za sve ljude koji imaju moralnu svijest da razluće dobro od zla je događaj koji treba pokazati da zločinci moraju biti kažnjeni, a njihova zlodjela moraju biti osuđena kao anticivilizacijska. Paradigma najokrutnijih zlodjela nakon Holokausta upravo su zlodjela počinjena u agresiji na BiH, a ključna ličnost i personifikacija najokrutnijih zlodjela jeste upravo Radovan Karadžić. Suđenje njemu i drugim zločincima pokazalo je svu morbidnost i pomraćeni um koji je zahvatio mase kontaminirane zločinačkom, velikodržavnom ideologijom. Zato očekujemo da Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju {MKTJ} sa maksimalnom kaznom osudi Radovana Karadžića, a da bar implicite, moralnom osudom izrekne smrtnu kaznu zločinačkoj i morbidnoj praksi koja se u kontinuitetu provodi na podrucju BiH. Nadamo se van svake razumne sumnje da će MKTJ utvrditi da se radi o genocidu, ali ne samo u pogledu njegove odgovornosti za genocid u Srebrenici, nego i na širem području BiH. Vjerujemo da će presuda utvrditi i nove činjenice i dokaze koji nisu bili poznati u trenutku izricanja presude pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu BiH protiv Srbije i Crne Gore zbog kršenja Konvencije o genocidu koje su takvog značaja da mogu predstavljati valjan osnov za obnovu toga postupka. Nažalost, suočeni sa brojnim primjerima uticaja politike na odluke MKTJ ne mogu se isključiti ni razočaravajuće odluke sa stanovišta utvrđivanja istine i prijeko potrebne satisfakcije žrtvama genocida i drugih ratnih zločina.

Činjenica je da ni jedna kazna nije razmjerna zločinima koje su počinili, ali ipak osnivni cilj kazne je poruka da su učinjena djela društveno nedopuštena i da se moraju sankcionisati, kako bi se bar na simboličan način dala moć nemoćnima (žrtvama), kako bi se u budućnosti obeshrabrilo činjenje takvih djela i općenito kako bi se sprijećilo moralno i pravno potonuće civilizacijskih vrijednosti. Radi se o ključnoj presudi koja će u velikoj mjeri odrediti karakter rata vođenog u BiH, kao i svrhu počinjenih ratnih zločina. Eventualna osuda Radovana Karadžića kao političkog lidera projekta velikosrpskih ambicija na prostoru BiH bi u svakom slučaju predstavljala i pravnu ocjenu istog. Pravda sigurno ne može biti zadovoljena na način koji bismo mi kao žrtve agresije na BiH smatrali adekvatnim, ali će eventualna visoka zatvorska kazna i prije svega utvrđivanje Karadžićeve krivične odgovornosti za genocid i to ne samo na prostoru Srebrenice, već i BiH zasigurno povratiti nešto digniteta preživjelima zločinačkog poduhvata kojim je Radovan Karadžić vojno-politički rukovodio.

Presuda je nada za porodice žrtava genocida. Ovom presudom porodice žrtava genocida na prostoru BiH trebale bi dobiti satisfakciju za zločine koji su počinjeni nad njihovim najmilijim. Ova presuda trebalo bi da donese barem malo mira kod porodica žrtava, trebala bi da donese poruku da zločin i zlo ne može da pobjedi. Ključna, univerzalna i civilizacijska poruka ove presude trebala bi da obeshrabri sve buduće planere i izvršioce genocida da ne mogu činiti zlo i da neće ostati nekažnjeni.

Ako se prestane sa negiranjem genocida i ako se istinski suoči s činjenicama, ova presuda može imati historijsku važnost za budućnost BiH. Istovremeno ova Presuda može značiti početak istinske katarze kod onih koji nisu još napustili politiku koja je rezultirala genocidom. Presuda može da bude ključna i polazišna tačka u izgradnji povjerenja, bolje budućnosti i istinskog mira za sve građane BiH i šire regije.

Institut za istraživanje genocida, Kanada