Značaj odbrane Sarajeva

NAUČNI SKUP

“Politički i vojni značaj odbrane Sarajeva1992 – 1995 ”

Sarajevo, februara 29 – ožujak 1, 2012

Sažetak prezentacije “Genocid i međunarodne intervencije: Problemi ostavštine Daytonskog mirovnog sporazuma 1995-2012. ”

Prof. Dr. David Pettigrew

Profesor filozofije

Southern CT State University

Prof_Pettigrew_Abstract_ “Genocid i međunarodna intervencija: Problemi ostavštine Daytonskog mirovnog sporazuma 1995-2012.”

U ime Instituta za istraživanje genocida, Kanada i u ime Bošnjaka koji žive u Sjevernoj Americi, hvala vam profesor David Pettigrew za borbu za istinu o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima, i borbi  za pravdu za žrtve tih zločina.

Institut za istraživanje genocida Kanada je pozvan na naučnu konferenciu “politički i vojni značaj odbrane Sarajeva 1992 – 1995” u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za ratne veterane, Sarajevu i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Naučni skup “politički i vojni značaj odbrane Sarajeva 1992 – 1995”

Program rada na naučnom skupu “politički i vojni značaj od odbrane Sarajeva 1992 – 1995”