Podrška za izgradnju spomenika Graham Bamford

Gradonačelnik grada Sarajeva
Gospodin Abdulah Skaka

Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
E-mail: grad@sarajevo.ba

Poštovani gospodine Skaka,

Podrška Inicijativi gospodina Hasana Ibrahimpašiča za izgradnju spomenika Graham Bamford koji se živ spalio zbog agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.

Britanac Graham Bamford se u znak protesta spalio u Londonu. Na ovaj čin se odlučio kako bi skrenuo pažnju britanske i svjetske javnosti na agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini. Ovaj plemeniti i časni Britanac se usred bijela dana ispred Donjeg doma britanskog Parlamenta polio benzinom i zapalio. Smrt u najstrašnijim mukama bio je njegov način da ukaže na največi zločin poslije Drugog svjetskog rata, zločin agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i zločin genocida nad građanima Bosne i Hercegovine, posebno nad Bošnjacima. Posljednje njegove riječi bile su:

“Britanci moraju zaustaviti rat u Bosni, pa makar i silom. Britanska armija ne mora biti čuvar časti (samo) na masovnim pogrebima. Bosanske bebe, djeca i žene čekaju strpljivo na političare da urade ono što znaju i trebaju – vojnu zaštitu. Ne trebaju stajati sa strane i mirno posmatrati”.

Slike užasnih ubijanja nedužnih građana Bosne i Hercegovine, slike masovnih silovanja, masovnih mućenja u koncentracionim logorima smrti, masovnih progona, masovnih uništavanja hiljadugodišnje tradicije Ideje Bosne i Bosanskog duha, natjerale su ovog hrabrog čovjeka na žrtvovanje. Bamford je bio duboko potresen tim slikama. U svakoj je dječijoj žrtvi u Bosni i Hercegovini vidio svoju kćerku. Njegovo stanje se pogoršalo nakon snimaka masakra u Ahmićima, 16. aprila 1993. godine, kada je ubijeno 116 osoba, a među njima i tromjesečna beba.

Žrtvujući svoj život, Graham šalje kontinuiranu poruku svim istinskim borcima protiv agresije i genocida da se ujedine u borbi protiv tih zločina. Posebno je njegova žrtva poruka istinskim braniocima Bosne i Hercegovine da u postdejtonskom vremenu moraju nastaviti političku borbu za anuliranje svih rezultata agresije i genocida koji su sve više opasnost i kočnica  za normalno funkcionisanje države Bosne i Hercegovine i posebno za normalno bitisanje Ideje Bosne i Bosanskog duha na kojima se zasniva evropska i svjetska zajednica.

Samožrtvovanje Grahama Bamforda ne smije ostati samo uzaludan moralni čin. Spaliti se iz dubokih moralnih razloga zbog zločina agresije i genocida prema narodu kojem ne pripada, je velika poruka i pouka svima. Zato je on čovjek najplemenitijih osobina danas tako rijetkih u civilizaciji u kojoj sve više manjka morala.

Zbog svega navedenog Internacionalni ekspertni tim Instituta za istraživanje genocida, Kanada koji broji više od 120 najeminentnijih svijetskih istraživača, akademskih radnika, intelektualaca, boraca za istinu i pravdu, aktivista za ljudska prava i slobode podržava inicijativu gospodina Hasana Ibrahimpašića za izgradnju spomenika ovom časnom čovjeku. Dužnost Bosne i Hercegovine, a posebno grada Sarajeva je da učinimo sve da sačuvamo uspomenu na velikog čovjeka koji je zarad moralnih principa žrtvovao vlastiti život.Naš Institut vama u Gradskoj upravi i svim drugim subjektima u Sarajevu stoji na raspolaganju u realizaciji ove plemenite ideje za plemenitog čovjeka.

Profesor Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Pismo gospodina Hasana Ibrahimpašiča gradonacelniku Srajeva za izgradnju spomenika Graham Bamford koji se živ spalio zbog agresije i genocida u Bosni i Hercegovini

Više: Bamford Graham (1)