BiH, Evropi i svijetu je potreban pečat na stinu i pravdu kao opomena budućim zločincima

c

BiH, Evropi i svijetu je potreban pečat na stinu i pravdu kao opomena budućim zločincima

Zločini za koje je optužen ratni zločinac Radovan Karadžić prevazilaze fašističke zločine iz Drugog svjetskog rata. Zato ti zločini predstavljaju veliki test temeljnih principa istine, međunarodne pravde i međunarodnog prava uopšte. Zbog navedenih principa ovo suđenja treba u potpunosti prevladati politiku i političke interese da se nebi ponovio slučaj suđenja pred Međunarodnim sudom pravde za agresiju na BiH i genocid. Presudom za genocid u BiH jasno bi se poručilo da je Međunarodni sud pravde napravio grešku.

Ne sudi samo Radovanu Karadžiću kao jednom od najvećih zločinaca novije historije, nego se sudi i entitetu RS, političkoj teritoriji nastaloj na genocidu i nacionalnom homogeniziranju Srba. Presuda treba to potvrditi i tako uzdrmati temelje genocidnog eniteta. Takvom presudom država BiH može vratiti svoju državnu teritoriju i svoje državne ovlasti.

Kroz presudu možemo dobiti nove dokaze za reviziju tužbe BiH protiv Srbije za genocid dokazivanjem da je srbijanski politički establišment imao uticaja na Karadžića. MKSJ posjeduje arhivu srbijanskog Vijeća za nacionalnu sigurnost koju nije imao Međunarodni sud pravde. Jednostavno presuda treba samo uključiti osnovne elemente iz ove arhive. A zatim Bosanskohercegovački narod treba natjerati bosanskohercegovački politički establišment da na bazi presude ukine ustavni dio dejtonskog sporazuma i tako vrati potpuni suverenite, teritorijalni integritet i politički subjektivitet državi BiH.

Samo tako ova presuda će biti satisfakcija žrtvama. Samo tako će nemoćni, odnosno, žrtve dobiti moć da istraju do pobjede istine i pravde. Jer milost prema zločincu je okrutnost prema žrtvi. Gdje završava pravda, počinje tiranija. Sud koji nije spreman da kazni zločin je nemoralni, politički sud. Jedino je istina i pravda temelj budućnosti jedinstvene, suverene, demokratske BiH. A pravda je, osuda zločinca za genocida izvan sigurne zone Srebrenica za ostala područja državne teritorije BiH, te osuda za udruženi zločinački poduhvat kao poseban pravni režim, doktrinu, oblik krivične odgovornosti za državni teritorij BiH.