Bošnjaci imaju pravo na svoj bosanski jezik

425349_1375661849312409_1691316772_n

Komentar povodom sve učestalijih pokušaja osporavanja pojedinih segmenata bošnjačkog identiteta
Bošnjaci imaju pravo na svoj bosanski jezik, kao međunarodnu, historijsku, naučnu činjenicu
Pitanje očuvanja bosanskog jezika jeste pitanje očuvanja bošnjačkog identiteta i bosanskohercegovačke teritorijalne, državne i društvene pripadnosti. Tako je pitanje očuvanja bosanskog jezika I pitanje očuvanja države Bosne I Hercegovine

Više: Bosnjaci imaju pravo svoj jezik nazvati bosanskim jezikom