Brutalnost genocidne prakse se ponavlja u BiH

DSC00056

Brutalnost genocidne prakse ljudske historije se ponavlja u BiH po nalogu entitetskih vlasti u RS

Sramno je da se na kraju 20 vijeka u eri zaštite ljudskih prava i sloboda, djeca žrtava največeg zločina u Evropi poslije holokausta, genocida u Bosni i Hercegovini, moraju boriti za osnovno ljudsko pravo, pravo na obrazovanje na maternjem, bosanskom jeziku

The brutality of the genocidal practices of human history is repeated in BiH on behalf of the entity authorities in RS
It’s a shame that in the end of the 20th century in the era of human rights and freedoms, the children of victims of the greatest crimes in Europe since the Holocaust, the genocide in Bosnia and Herzegovina, have to fight for basic human right, the right to education on their native, Bosnian language

Bosna i Hercegovina potpisnica Konvencije o pravima djeteta, usvojenoj 20. novembra 1989., na Generalnoj skupštini UN, u kojoj se između ostaloga, kaže: „Strane ugovornice ove Konvencije će poštovati i obezbeđivati prava utvrđena ovom Konvencijom svakom djetetu koje se nalazi pod njihovom jurisdikcijom bez ikakve diskriminacije i bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno, etničko ili socijalno porijeklo, imovinsko stanje, onesposobljenost, rođenje ili drugi status djeteta, njegovog roditelja ili zakonskog staratelja.“ Podsjećamo na stavke Konvencije: Član 2., Član 8., Član 14., Član 28. i Član 30. u kojima je zagrantovano pravo na slobodno obrazovanje, slobodno ispovijedanje vjere i izučavanje vlastite kulture i tradicije. Država Bosna i Hercegovina je potpisnik Konvencije o pravima djeteta, Zakon o ratifikaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta (“Službeni list R BiH” broj 2/92 i 13/94) i Fakultativnog protokola o pravima djeteta, prodaji djece, dječijoj prostituciji i pornografiji, koji važi na temelju Odluke o ratifikaciji ovog Protokola (“Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, broj 5/02; samim tim je obavezna da učini sve kako bi ono što su obaveze prema djeci u potpunosti implementirala.

U ime preživjelih žrtava agresije i Republiku BiH i genocida nad njenim građanima, Institut za istraživanje genocida, Kanada najoštrije protestuje i osuđuje ponašanja nadležnih organa manjeg entiteta koji nastoje da se bošnjačkoj djeci onemogući školovanje na njihovom maternjem, bosanskom jeziku i ospori pravo na izučavanje predmeta koji tretiraju njihov bošnjački nacionalni i kulturni identitet. Izražavamo našu zabrinutost zbog činjenice da nadležni organi države BiH koji se deklarativno zalažu za prava bošnjačke djece ne preduzimaju ništa ili nedovoljno kako bi se ova nepravda otklonila, a odgovorni pozvali na odgovornost. Roditeljima i djeci odajemo puno priznanje i ispoljavamo divljenje prema roditeljima i učenicama iz mjesta Vrbanjci kod Kotor Varoši i Konjević Polja kod Bratunca, koji na dostojanstven način protestuju tražeći svoja osnovna ljudska prava za obrazovanje djece.

BRUTALNOST GENOCIDNE PRAKSE LJUDSKE HISTORIJE SE PONAVLJA U BOSNI I HERCEGOVINI PO NALOGU ENTITETSKIH VLASTI RS


Univerzalno ljudsko pravo na obrazovanje, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine regulisano Ustavom i kao pravo na obrazovanje na svom maternjem jeziku i u skladu sa svojim kulturnim i duhovnim identitetom, samovoljom vlasti RS uskraćeno je djeci Bošnjacima iz Konjević Polja. Činom javnog kršenja povelje ljudskih prava i Ustava Bosne i Hercegovine, politički vrh RS po ko zna koji put legitimiše se u odnosu na Bošnjake sa teritorije ove administrativne jedinice kao okupatorska vlast najprimitivnijeg tipa. Pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, bilo je uskraćeno samo u dva najbrutalnija perioda ljudske istorije: u genocidnoj praksi osvajača nad indigenim stanovništvom Amerike i Australije, te u prvoj fazi kolonijalističke ekspanzije.

Bošnjačka Akademija Nauka i Umjetnosti poziva vlast RS da se hitno usaglasi sa realnošću modernog i civiliziranog svijeta i da djeci Bošnjacima iz Konjević Polja, kao i na cijeloj teritoriji RS, omogući nesmetanu primjenu Ustavom zagarantovanog prava na obrazovanje na maternjem, bosanskom jeziku, u skladu sa kulturnim i duhovnim identitetom Bošnjaka i njihovom tradicijom.

BANU poziva sve građane Bosne i Hercegovine da podrže i aktivno pomognu da se djeci Bošnjacima iz Konjević Polja vrati pravo koje imaju i djeca Srbi i djeca Hrvati na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve direktore osnovnih i srednjih škola, fakulteta i univerziteta, kao i sve učitelje, nastavnike, profesore i osoblje angažovano u prosvjeti da svoj profesionalni kodeks, moralnu odgovornost i ljudsku savjest poštuju kako njima dolikuje, da zastanu na stranu pravde i istine, i da tako daju primjer svim ostalim segmentima društva u Bosni i Hercegovini.

U zahtjevu za poštovanjem prava svoje djece, ljudi iz Konjević Polja ne smiju ostati sami, kaže se u saopćenju.

Ferid Muhić
Predsjednik BOŠNJAČKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI