Diplomatski skandala Ambasade Austrije u BiH

pozivnice-austrija55

20. 10. 2016.

Otvoreno pismo Instituta za istraživanje genocida, Kanada povodom diplomatskog skandala Ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini

Pismo je poslano: Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Vijeću ministra Bosne i Hercegovine, Ministarstvu ya vanjske poslove Bosne i Hercegovine, Predsjedniku Austrije, Federalnoj vladi Austrije, Ambasadi Austrije u Bosni i Hercegovini

Istraživači zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i aktivisti za ljudska prava i slobode, članovi Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada najoštrije protestuju i osuđuju diplomatski skandal Ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini. Austrijska ambasada je ove godine odlučila da svoj nacionalni dan slavi tri puta na tri različita mjesta u Bosni i Hercegovini: 25.10. u Banjoj Luci, 26.10. u Sarajevu, 27.10. u Mostaru, organizirajući odvojene diplomatske prijeme za tri seta uzvanica. Uputili su odvojene pozivnice i pozvali različite goste na sva tri događaja. Čak su i različite medije zvali na različite prijeme, definirajući ih po etničkoj pripadnosti. Izražavamo najoštriji protest i osudu neprimjerenog, ponižavajućeg, zločinačkog ponašanja Ambasade Austrije prema državi Bosni i Hercegovini. U duhu narušavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti države Bosne i Hercegovine austrijski diplomatski skandal direktno krši odredbe međunarodnog prava ali i sudske odluke internacionalnih sudova koje su presudile udruženi srpski i hrvatski zločinački poduhvat na državu Bosnu i Hercegovinu sa ciljem podjele Bosne i Hercegovine na srpski i hrvatski dio.

Članovi Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada smatraju ovaj diplomatski skandal atakom na teritorijalni integritet, suverenitet, nezavisnost i politički subjektivitet države Bosne i Hercegovine. Radi se o kontinuiranim pokušajima podjele Bosne i Hercegovine od strane međunarodne zajednice u saradnji sa unutrašnjim neprijateljima države Bosne i Hercegovine.

Ovaj skandal je posebno svjedoke i žrtve agresije i genocida u Bosni i Hercegovini ponizio i uvrijedio, vrativši njihova bolna sjećanja na ekstremnu nacionalističku, agresivno, genocidnu politiku srpskog i hrvatskog političkog, vojnog i policijskog establišmenta s kraja devedesetih godina prošlog vijeka koja je za cilj imala izgradnju Velike Srbije i Velike Hrvatske na račun podjele države Bosne i Hercegovine i uništenja ili svođenja na najmanju moguću mjeru bošnjačkog naroda.

Austrijski diplomatski skandal samo potvrđuje činjenicu da agresorski, osvajački rat protiv države Bosne i Hercegovine, rat za teritorije, za otimanje bosanskohercegovačke zemlje, osvajački rat za uništenje hiljadugodišnje bosanskohercegovačke tradicije, kulture, historije, jezika vođen je u agresiji, ali vodi se i u uslovima funkcionisanja bosanskohercegovačke države na bazi Djetonskog mirovnog sporazuma koji je donio mir legalizujući rezultate agresije i genocida, rezultate koji kontinuirano prijete i omogučuju podjelu bosanskohercegovačke države. Ovaj neprimjereni, neljudski, anticivilizacijski skandal ne samo da vrijeđa građane jedne suverene države, već znatno ugrožava proces pomirenja, poboljšanja susjedskih odnosa i jačanja mira na Balkanu, u Evropi i svijetu.

U kontinuiranim atacima na bosanskohercegovačku državnost izjave subjekata takozvane međunarodne zajednice kako podržavaju teritorijalni integritet, nezavisnost, suverenitet Bosne i Hercegovine predstavljaju lažni paravan jer njihova djela kako tokom agresije, tako i u uslovima dejtonskog funkcionisanja države pokazuju suprotno. Umjesto izjava koje nikog ne obavezuju dobro bi bilo da subjekti međunarodne zajednice instruiraju svoje diplomatske predstavnike u Bosni i Hercegovini o neophodnosti poštovanja bosanskohercegovačkih državnih institucija u skladu sa koeksima diplomatskog ponašanja.

Navedeni diplomatski skandal je snažno ponizio svakog istinskog građanina Bosne i Hercegovine kako u matici, tako i u dijaspori. Građani su još više potišteni činjenicom da nadležni državni organi Bosne i Hercegovine ne reaguju na navedeni skandal. Posebno je žalosna šutnja subjekata koji sebe predstavljaju kao politički predstavnici žrtava agresije i genocida. Mi ćemo s ovim neviđenim diplomatskim skandalom, koga doživljavamo kao udar na suverenitet, teritorijalni integritet, samostalnost i jedinstvo države Bosne i Hercegovine upoznati relevantne faktore u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Evropskoj uniji.

Pozivamo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za vanjske poslove Bosne i Hercegovine da ovaj sramni diplomatski atak na državu Bosnu i Hercegovinu proglase jedinim pravim imenom, diplomatskim skandalom. U tom smislu tražimo od navedenih bosanskohercegovačkih državnih organa da odmah kod Vlade Austrije, Ministrastva za vanjske poslove Austrije i Ambasade Austrije u Bosni i Hercegovini zatraže promjenu načina proslave nacionalnog praznika Austrije, poštujući bosanskohercegovačke državne organe i primjenjujući kodeks diplomatskog ponašanja koji prije svega znači poštovanje države, njenog suvereniteta, integriteta, nezavisnosti i političkog subjektiviteta. Zaista je vrijeme da državni organi konačno počnu braniti i jačati državu Bosnu i Hercegovinu, a ne vlastite pozicije ili pozicije vlastite političke stranke.

Pozivamo austrijske vlasti da se stave u službu jačanja jedinstvene, suverene, nezavisne, demokratske države Bosne i Hercegovine sankcionišu kreatore diplomatskog skandala i tako daju do znanja Evropskoj uniji i cijelom svijetu da su se spremni suočiti s greškama svojih diplomatskih predstavnika

Profesor Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada