Kanadski muzej za ljudska prava je smanjio osvjetljenost portreta Aung San Suu Kyi 

Kanadski muzej za ljudska prava je smanjio osvjetljenost portreta Aung San Suu Kyi

Reagujući na pismo Instituta za istraživanje genocida Kanada, Kanadski muzej za ljudska prava je napravio promjenu u prikazu portreta Aung San Suu Kyi u galeriji pod nazivom: “Turning Points for Humanity”.

IGK je poslao pismo predsjedniku Kanadskog muzeja za ljudska prava gospodinu Young John

Muzej je smanjio osvjetljenost njenog portreta. Institut za istraživanje genocida Kanada je poslao novo pismo Kanadskom muzeju za ljudska prava u kome se zahvaljuje na prvom pozitivnom koraku prema portretu Aung San Suu Kyi. Istovremeno u pismu se naglašava da je potrebno ukloniti njen portret iz muzeja i tako očuvati značajnu misiju koju ima Kanadski muzej za ljudska prava, kao jedna od najautoritativnijih muzejskih institucija te vrste u svijetu. Takođe u pismu Institut za istraživanje genocida Kanada ponovo traži da se Muzej prikljući akciji oduzimanja značajne titule počasnog građanina Kanade od Aung San Suu Kyi jer ona to ne zaslužuje.