“Holokaust u Bosni i Hercegovini”

  • Post author:
  • Post category:Knjige

210101505e-150x150

“Holokaust u Bosni i Hercegovini”

“Holokaust u Bosni i Hercegovini” autor dr. Eli Taubera, člana Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada i uposlenika Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, koji je ujedno i izdavač ovog djela. Ova knjiga jevažan naučni doprinos za historiju Bosne i Hercegovine ali i historiju Holokausta.

Holokaust JE tema koja će uvijek biti aktuelna, a knjige koje govore o toj temi su način i doprinos da se takva dešavanja nikada ne ponove. Ne uči se samo iz historije, ako vlastitim koracima ne spriječimo da se budući genocid desi on će se ponoviti. Holokaust jw najveći genocid koji se ikada desio u historiji čovječanstva, a izvršen je i na prostoru BiH. Knjiga otvara jednu potpuno novu viziju, jer govori o stradanjima Jevreja, o imovini koja im je oteta i o njihovoj obespravljenosti.BiH kao zemlja koja je doživjela genocid treba se boriti više i mora raditi na prevenciji genocida. Knjiga JE dobar pokazatelj stanja i teških vremena za Jevreje. Na ovaj način mlađe generacije najbolje mogu biti informirane o historiji. Knjiga “Holokaust u BiH” prva je takve vrste u BiH, izdao ju je Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Plod je višegodišnjeg rada i istraživanja, te predstavlja proširenu doktorsku disertaciju koju je Tauber odbranio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu pod nazivom “Kako se provodio holokaust u BiH”.